Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Eerste bestuursrapportage

Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen.

1) Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • Baten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • Omschrijving
 • Bestuur
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Bestuur
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2018
 • 96
 • -4.033
 • 2.967
 • 628
 • 342
 • 113
 • 113
 • 96
 • -4.033
 • 2.967
 • 628
 • 342
 • 113
 • 113
 • 2019
 • 4.957
 • 342
 • 5.299
 • 4.957
 • 342
 • 5.299
 • 2020
 • 2021
 • 2022

Overlopende Passiva

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • Baten
 • Omschrijving
 • OP RSP mobiliteitsfonds via SNN
 • OP Life Alde Feanen N2000
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • 2018
 • -4.957
 • 1.700
 • -3.257
 • 2019
 • 4.957
 • 4.957
 • 2020
 • 2021
 • 2022

2) Investeringen

Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen.

Investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • Baten
 • 2
 • 3
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Totaal baten
 • 2018
 • 55
 • 34
 • 89
 • 55
 • 34
 • 89
 • 2019
 • 34
 • 34
 • 34
 • 34
 • 2020
 • 2021
 • 2022

3) Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 1
 • 5
 • 7
 • Baten
 • Omschrijving
 • Bestuur
 • Mienskip
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • 2018
 • 15
 • 39
 • -53
 • 0
 • 2019
 • 36
 • 39
 • -74
 • 0
 • 2020
 • 36
 • 39
 • -74
 • 0
 • 2021
 • 36
 • 39
 • -74
 • 0
 • 2022
 • 36
 • 39
 • -74
 • 0

4) Financieel kader

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten periodiek rente toerekeningen actualiseren op basis van nieuw inzicht in de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten. De boeking van € 2,5 mln. betreft een administratieve afboeking. Lasten en baten zijn per saldo nul. De rentebaten en -lasten veranderen hierdoor niet.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 7
 • Baten
 • 7
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2018
 • 469
 • -2.541
 • -433
 • -2.504
 • -2.504
 • -2.504
 • 2019
 • 464
 • -2.541
 • -442
 • -2.519
 • -2.518
 • -2.519
 • 2020
 • 338
 • -2.541
 • -221
 • -2.423
 • -2.423
 • -2.423
 • 2021
 • 131
 • -2.541
 • -13
 • -2.423
 • -2.423
 • -2.423
 • 2022
 • -68
 • -2.541
 • 186
 • -2.423
 • -2.423
 • -2.423

Reserve

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • 2
 • Omschrijving
 • Totaal lasten
 • Reserve van Harinxmakanaal
 • Totaal baten
 • 2018
 • 469
 • 469
 • 2019
 • 464
 • 464
 • 2020
 • 338
 • 338
 • 2021
 • 131
 • 131
 • 2022
 • -68
 • -68

5) Financieel kader maartcirculaire

Aanpassingen uitkering provinciefonds. De hogere bijdrage wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo. De maartcirculaire 2018 is een eenmalige circulaire, vanwege het inzichtelijk maken van de effecten van het Regeerakkoord, en heeft alleen invloed op de algemene uitkering.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • 7
 • Omschrijving
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2018
 • 1.600
 • 1.600
 • 1.600
 • 1.600
 • 2019
 • 5.470
 • 5.470
 • 5.470
 • 5.470
 • 2020
 • 8.609
 • 8.609
 • 8.609
 • 8.609
 • 2021
 • 10.605
 • 10.605
 • 10.605
 • 10.605
 • 2022
 • 13.704
 • 13.704
 • 13.704
 • 13.704
Print deze pagina