Digitaliseren

Wat gaan we doen?

In de vorige collegeperiode is het instrumentarium (Breedbandfonds, Breedbandloket, Aansluitsubsidies en Marktconforme Leningen) voor de uitrol van Next Generation Access-netwerken in de witte gebieden van Fryslân vastgesteld. De komende jaren gaan we om de uitrol van breedband te versnellen daarnaast:

  • Afstemmen met de Friese gemeenten en financiers om gezamenlijk de optimale randvoorwaarden te creëren voor de succesvolle ontwikkeling van levensvatbare businesscases, de financiering van fondsprojecten en acceptabele kosten voor de eindgebruikers;
  • Het rechtstreekse contact en de communicatie met lokale initiatieven en eindge­bruikers in de witte gebieden intensiveren, in aanvulling op en ter versterking van de rol van het Breedbandloket. Dit loket koppelen we aan ons algemene loket (resultaat 40). De zichtbaarheid van de provincie in de regio en de informatievoor­ziening over de kansen die het provinciale instrumentarium biedt worden hierdoor verbeterd;
  • Kansrijke meelegtrajecten proactief identificeren. Hierbij kan gedacht worden aan slimme combinaties met andere projecten van de provincie, gemeenten, nutsbedrij­ven of organisaties als Wetterskip Fryslân.

Wat investeren we hierin?

We investeren € 1 miljoen extra in de versnelling van de aanleg van Breedband.

Print deze pagina