Een gezonde bodem

Wat gaan we doen?

Van veel ondergrondse activiteiten zijn de risico’s voor gezondheid en milieu nog onvoldoende bekend. Daarbij komt dat veel bodemprocessen onomkeerbaar zijn. Dat geeft ons de verantwoordelijkheid om uiterst zorgvuldig met de bodem om te gaan. Wij zullen daarom geen medewerking verlenen aan (proef-)boringen naar schaliegas en aan de opslag van kernafval en CO2 in de ondergrond. Deze uitgangspunten worden betrokken bij het opstellen van de Omgevingsvisie (resultaat 27).

Op een aantal onderdelen van een gaswinningsvergunning hebben we wettelijk ad­viesrecht aan het Rijk. Met de komende verandering van de Mijnbouwwet wordt dat adviesrecht zelfs nog uitgebreid, mede om het burgerperspectief een plek te geven. In onze adviezen aan het Rijk zullen wij steeds kenbaar maken dat wij tegen nieuwe gaswinningen zijn. Wij pleiten bij het Rijk voor omgekeerde bewijsvoering.

Als uitgangspunt bij de vergunningverlening voor de zoutwinning onder het Wad geldt het ‘hand aan de kraan’-principe. Bij de bestaande zoutwinning onder land waar dit niet het geval is, blijven wij de resultaten van de verplichte monitoring kritisch volgen tot aan de beëindiging van de zoutwinning in 2021.

Wat investeren we hierin?

Voor dit resultaat zijn geen nieuwe middelen nodig.

Print deze pagina