Voorzieningen

Wat gaan we doen?

In Fryslân zijn de regio’s Noordwest, De Wadden en Zuidoost door het Rijk onlangs aangewezen als anticipeergebied. Noordoost zal waarschijnlijk de status van Krimp-gebied verkrijgen. Wij beschouwen heel Fryslân als een gebied waar ingrijpende demografische veranderingen vragen om een adequate aanpak.

Vanuit het rijksbeleid wordt via zo genoemde Samenwerkingsagenda ’s voor krimp en anticipeergebieden een platform gecreëerd waarlangs het rijksbeleid inzake krimp wordt georganiseerd. Wij werken daarin samen met het Rijk en de krimp- en anticipeerregio’s. Wij willen dit integreren in onze streekwurkagenda’s, en toewerken naar één agenda per gebied.

Deze zomer zijn de ambities van gemeenten bekend voor wat betreft de begeleiding van de krimp. Het Rijk stemt daar zijn ondersteuningsaanbod op af. Evenzo doen wij dat. Het is van belang dat alle stakeholders bij het maken van plannen worden betrok­ken. Wij zullen vanuit onze procesverantwoordelijke rol toewerken naar resultaat-gerichte afspraken.

Wat investeren we hierin?

We investeren € 2 miljoen in het ondersteunen van gemeenten bij het anticiperen op de veranderende demografische ontwikkelingen.

Print deze pagina