Bestuurskracht gemeenten

Wat gaan we doen?

Het initiatief voor versterking van bestuurskracht ligt primair bij gemeenten zelf. Gemeentelijke herindeling kan een effectief middel zijn om dat doel te bereiken. Wij faciliteren de gemeenten bij dergelijke processen door vroegtijdig in overleg te treden, door het geven van voorlichting over procedures en regelgeving en over de bevoegd­heden die de provincie bij deze processen heeft. Wij sluiten daarbij aan bij gemeente­lijke initiatieven van onderop. De provinciale visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting – die in nauwe consultatie met de gemeenten is opgesteld – biedt hiervoor een goed uitgangspunt. Op dit moment heeft een aantal gemeenten concrete herindelingsvoor­nemens, gericht op 2018/2019. Bij deze herindelingsinitiatieven van gemeenten zelf passen wij op basis van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) de provinciale bevoegdheden toe.

Wat investeren we hierin?

Voor dit resultaat zijn geen extra budgetten nodig.

Print deze pagina