Een andere omgang met de Staten

Wat gaan we doen?

Onze aanpak is erop gericht om in samenspel met Provinciale Staten te komen tot de beste plannen voor Fryslân. Daarbij heeft de coalitie geen alleenrecht op het maken en uitvoeren van plannen. We willen nadrukkelijk samen met de gehele Staten komen tot plannen die het beste zijn voor Fryslân. Daarbij willen we de fracties maximaal onder­steunen. Ook willen we Statenleden vooraf bij het opstellen van plannen betrekken door middel van startnotities en vormen van interactieve samenwerking. In overleg met de griffie willen we de bestuurlijke vernieuwing van Provinciale Staten maximaal ondersteunen.

Wat investeren we hierin?

Dit resultaat is te realiseren zonder extra middelen.

Print deze pagina