Voor een modern provinciaal bestuur

Onze inzet

  • Als de Friezen contact met ons willen dan kan dat via één loket. We reageren veel sneller en flexibeler op hun initiatieven en vragen.
  • Als we als provincie iets willen veranderen, doen we dat altijd in overleg met de Friezen.
  • Als Friese burgers of bedrijven een taak die we als provincie nu uitvoeren beter en/of goed­koper denken te kunnen uitvoeren, krijgen ze van ons die kans.
  • Inwoners krijgen meer toegang tot onze gegevens en de kans om daar zelf mee aan de slag te gaan of zelfs geld aan te verdienen.
  • De Friezen die van ons subsidie ontvangen of (wiens bedrijven of organisaties) onder ons toezicht staan, hebben minder last van bureaucratische controles.

Ambitie

De wereld om ons heen verandert snel. Minder maar grotere gemeenten, met meer taken. De samenleving digitaliseert en versnelt. De Friese gemeenschappen regelen steeds meer zaken zelf waarvoor voorheen de overheid was. Ook hebben overheden minder uit te ge­ven. We passen onze bestuursstijl aan aan de veranderende wereld. Uit noodzaak, maar ook uit overtuiging.

De wereld in

We gaan Fryslân in en ons oor te luisteren leggen, ook als eigen beleid of uitvoering daar­voor niet meteen aanleiding is. We kijken wat elders leeft en doen er ons voordeel, bieden hulp aan als we die denken te kunnen bieden.

Maar we gaan ook veel meer buiten Fryslân en ook Nederland kijken. We trekken de wereld in en halen de wereld naar ons toe, zowel mensen als ideeën. We helpen onze producten over de hele wereld te brengen. We onderhouden contacten door onze meertaligheid, delen onder andere onze Water-, zuivel- en akkerbouwkennis en we halen bedrijven en vertegenwoordigers landen naar ons toe. Culturele Hoofdstad vormt daarvoor natuurlijk een unieke aanleiding en kans.

Bij een meer naar buiten gerichte blik hoort ook een goede lobby. We oriënteren ons op mogelijkheden voor versterking van onze lobby in Brussel en Den Haag. We willen ook meer samenwerken met andere plattelandsprovincies in Nederland in onze lobby richting het rijk, en meer aandacht voor plattelandsproblematiek binnen het Interprovinciaal overleg (IPO).

Vetrouwen en vereenvoudiging

Belangrijk in onze bestuursstijl is het streven zaken voor de wereld om ons heen transparan­ter en eenvoudiger te maken. Om te beginnen willen we af van de gebruikelijke reflex van een overheid, zeer goedbedoeld, om bij elk probleem de oplossing naar zich toe te willen trekken. Door die reflex hebben we de wereld als overheid soms erg ingewikkeld gemaakt. Goede bedoelingen hebben geleid tot een oneindige aangroei van beleid, regelingen, fond­sen, criteria, verordeningen, enzovoort. Wij willen daarin een trendbreuk bereiken: minder beleid, minder regelingen, minder fondsen, minder criteria en verordeningen.

Dat doen we door te werken vanuit vertrouwen. In toezicht en controle op subsidies is dat het uitgangspunt. We vermijden onnodige regels en controles. Aan de voorkant voegen we zaken samen en vereenvoudigen ze. Uitvoering staat centraal.

Print deze pagina