Innovatieplatform

Wat gaan we doen?

We beschouwen het Innovatiepact Fryslân (IPF) als een voertuig om innovatieprocessen in onze provincie aan te jagen en ervoor te zorgen dat innovaties doorwerken in onze regionale economie. We zien onszelf als gelijkwaardige deelnemer aan het Innovatie-pact. De andere partijen zijn bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen. Het inhoudelijke initiatief ligt wat ons betreft bij deze samenwerkingspartners. Wij willen met hen voor de komende periode een gezamenlijke agenda opstellen die zich richt op het vergroten van het innovatief vermogen van het Friese bedrijfsleven en met name het MKB. Wij zien twee hoofdlijnen voor onze inbreng. Ten eerste een koppeling met de initiatieven die op dit gebied in Noordelijk verband worden ondernomen (Noorde­lijke Innovatieagenda, koppeling met beleid van MEZ, lobby, branding en EU-fonds­verwerving). Ten tweede de bundeling en verbetering van de ontsluiting van de Friese fondsen die voor innovatie beschikbaar zijn. Onze rol in het IPF willen wij vormgeven in nauw overleg met de vier grote gemeenten.

Wij nodigen het IPF uit om in afstemming met ons nog in 2015 een agenda of een actieplan op te stellen dat zich richt op het vergroten van het innovatief vermogen van het Friese bedrijfsleven en met name het MKB. Wij bieden hierbij, conform de eerder met de IPF partners gemaakte afspraken, ondersteuning in de vorm van een secretaris/ coördinator. Ook streven we ernaar om gezamenlijk menskracht in te zetten voor de uitvoering van de agenda. Onderdeel van de agenda is de ondersteuning van het MKB op het gebied van business ontwikkeling, financieringsaanvragen en kennis. Hierbij kan gedacht worden aan een structuur zoals Kennispoort Regio Zwolle. De Kanselarij is in beeld als een fysieke locatie voor een te ontwikkelen centraal ondernemersloket (zie resultaat 5). Onderdeel van de agenda is ook een voorstel voor een rol van het IPF in de governance van de op te richten Friese ontwikkelmaatschappij (FOM).

Wat investeren we hierin?

Het innovatiepact ondersteunen wij met bestaande menskracht.

Print deze pagina