Investeren in organiserend vermogen

Wat gaan we doen?

We willen dit resultaat bereiken door:

  • Vereenvoudiging van regels (zie ook resultaat 34).
  • Schrappen van regelingen die nu moeilijk toegankelijk zijn.
  • Instellen van regelingencoaches die bedrijven begeleiden met aanvragen.
  • Digitale koppeling van alle systemen die helpen met aanvragen.
  • Verbinden en bundelen van partijen die regelingen uitvoeren en advies geven over regelingen.
  • Uitwerken van het ‘geen verkeerde deur’-principe.
  • Instellen van een FOM als belangrijkste ingang voor financiering (zie resultaat 6).
  • Met het IPF (waar VNO/NCW deel van uitmaakt) opzetten van een ondernemers-loket. Uiteraard sluiten we hierbij nauw aan bij het toegangsloket voor de provincie (resultaat 40).

Voor deze acties worden met de betreffende partijen kwantitatieve afspraken ge­maakt. Vanzelfsprekend sluiten we ook aan bij de acties verbonden aan resultaat 34.

De eerste stap is het instellen van een regelingenteam. Dit team gaat de tweede helft van 2015 van start met de opdracht om voorstellen te ontwikkelen waarmee de effec­tiviteit van de huidige regelingen aantoonbaar wordt verbeterd. Dit team bestaat uit medewerkers van de provincie, medewerkers van de instanties die de regelingen uit­voeren en vertegenwoordigers van de afnemers van regelingen. In 2016 levert dit team de resultaten op. Daarna gaat dit team over in een implementatieteam dat partijen die de veranderingen moet doorvoeren gaat uitdagen dit ook te doen. Zij zorgen ervoor dat hier concrete afspraken met betrokken partijen over worden gemaakt. Het team gaat niet zelf aan de slag maar zorgt dat de verantwoordelijkheid voor verbetering daar komt te liggen waar deze thuishoort.

Ook zal het team gaan onderzoeken hoe ze in dit proces het ‘recht van uitdaging’ (resultaat 35) kan inzetten zodat er prikkels ontstaan die er steeds toe leiden dat de meest simpele en overzichtelijke werkwijze het primaat krijgt. We willen invulling geven aan het ondernemersloket in samenwerking met VNO/NCW. Ondernemers kunnen hier bijvoorbeeld terecht voor advies over het opstellen en ver­beteren van businesscases, het zoeken van financiering, verbinding met andere partijen en advisering over wet- en regelgeving. Wij dragen hier formatief substantieel aan bij.

Wat investeren we hierin?

We investeren € 2 miljoen in het begeleiden en faciliteren van het MKB.

Print deze pagina