Voor een vanzelfsprekende duurzaamheid

Onze inzet

  • De komende jaren nemen de diverse vormen van opwekking van duurzame energie zichtbaar toe.
  • Er komen niet meer windmolens bij dan in de bestaande en niet te wijzigen afspraken zijn opgenomen.
  • Elke Fries krijgt de kans om individueel of in groter verband mee te doen in duurzame energieopwekking.
  • Elke Fries krijgt de kans om zijn dorp of wijk energieneutraal en/of sociaal duurzamer te maken.
  • We verbeteren fiets- en wandelpaden.

Ambitie

Duurzaamheid is voor ons vanzelfsprekend een leidend principe. Het zorgt voor een indrukwek­kende kentering. Duurzaamheid ontwikkelt zich op een breed front voor bedrijfsleven, instellin­gen, overheden en personen tot een natuurlijk onderdeel van ons dagelijks leven. Wij willen die vanzelfsprekendheid van duurzaamheid een extra impuls geven, om in 2050 te komen tot een fossielvrije en duurzame samenleving. Daarom stellen wij extra tussentijdse doelen voor 2025 naast de bestaande voor 2020 en 2050, en investeren om die ambitieuzere doelen ook te halen.

Daarnaast willen we de brede opvatting van duurzaamheid, die naast milieu en omgeving ook sociale duurzaamheid en welvaart omvat, in ere herstellen. We nemen daarom ook maatregelen om de sociale duurzaamheid en economische kracht van Fryslân te vergroten (zie daarvoor ook de ambities krachtige gemeenschappen en een toekomstbestendige economie).

Print deze pagina