Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân 2018

Wat gaan we doen?

De Stichting Kulturele Haadstêd is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Bid­book onder KH18. Wij sturen op een goede governance van de Stichting door middel van onze subsidierelatie en de daarbij horende randvoorwaarden. Naast deze subsidie-relatie faciliteren wij samen met de gemeente Leeuwarden de Stichting. Wij zorgen voor blijvende effecten van de projecten/evenementen van Kulturele Haadstêd in heel Fryslân door deze te verbinden en in te bedden in de lange termijn agenda van provin­cie en gemeente Leeuwarden, via de bestaande Samenwerkingsagenda Leeuwarden provincie 2013-2025. Het genereren van blijvende effecten van KH18 raakt aan alle zes ambities van het Coalitieakkoord:

  • De ambitie van krachtige gemeenschappen raakt aan de lange termijn doelstelling onder KH18 om meer participatie van diverse bevolkingsgroepen tot stand te brengen, bijvoorbeeld via activering van meer vrijwilligers.
  • De ambitie van een toekomstbestendige economie raakt aan de lange termijn-doelstelling om ruimte te bieden voor innovatie en experiment, meer toeristen te verleiden naar Fryslân te komen, te investeren in onderwijs en te komen tot meer gekwalificeerde banen.
  • De ambitie “vanzelfsprekende duurzaamheid” sluit goed aan bij projecten rondom sociaal energiebeleid.
  • Het vitaal Frysk eigene raakt sterk aan de doelstellingen rondom meertaligheid, meer cultuurparticipatie en krachtige Friese mediapartners.
  • Onze ambities rondom een dynamische omgeving in de mooiste provincie worden rondom het thema ‘stad en platteland’ in KH18 opgepakt.
  • Tot slot raken onze ambities rondom een modern provinciaal bestuur sterk aan de doelstelling om initiatieven van onderop op een nieuwe manier te faciliteren en als partner meer stimulerend te zijn om samenwerking tussen partijen vorm te geven.

Het samen met de gemeente Leeuwarden opgezette programmabureau coördineert bovenstaande activiteiten. Ook begeleiden wij de voorbereiding van Europese subsidie­aanvragen rondom KH18 en de Samenwerkingsagenda Leeuwarden – provincie.

Voor een blijvend effect is een brede en sterke culturele basis nodig van instellingen en activiteiten als festivals. Daarom verhogen we onze bijdrage aan het Evenementen­fonds ten behoeve van KH18 en dragen wij bij aan festivals.

Wat investeren we hierin?

We stellen extra € 560.000,- beschikbaar voor het Evenementenfonds en investeren € 440.000,- in festivals. Daarnaast investeren we totaal € 2,7 miljoen voor drie jaar in het samen met de gemeente Leeuwarden opgezette programmabureau en € 3,8 miljoen in de Blokhuispoort. Met de investering in de Blokhuispoort komen we een toezegging na van het vorige college.

Print deze pagina