Omrop Fryslân

Wat gaan we doen?

Wij gaan het Rijk houden aan de afspraken zoals wij die over Omrop Fryslân hebben gemaakt in de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur. Wat ons betreft moeten die uitgangspunten vertaald worden in:

  • Een wettelijke verankering van de (zelfstandige) positie van Omrop Fryslân in de nieuwe Mediawet;
  • Een bijzonder beleid ten aanzien van Friestalig publiek media-aanbod;
  • Voldoende middelen om een volwaardige, zelfstandige en brede Friestalige programmering op een eigen regiodekkende zender te kunnen blijven realiseren, dat op dagelijkse basis beschikbaar is op diverse platforms.
  • Wat dat laatste punt betreft ligt een gezamenlijke bijdrage van beide overheden voor de hand vanwege de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de Friese taal van provincie én Rijk.

Het regionaal mediacentrum in Fryslân, waarin de regionale dagbladen en de regionale omroep met elkaar samenwerken is wat ons betreft een voorbeeld van de vernieuwing die nodig is in het Friese medialandschap. Deze en andere ontwikkelingen op dit terrein willen wij de komende jaren mede mogelijk blijven maken.

Wat investeren we hierin?

Transitie medialandschap € 0,4 miljoen.

Print deze pagina