Betrekken van iedereen

Wat gaan we doen?

In overleg met het veld, specifiek met gemeenten, kijken we naar de speerpunten en criteria voor het kansenfonds. Gedacht kan worden aan thema’s zoals onderwijs- en arbeidsmarktkansen, leefbaarheid, sociale duurzaamheid in wijken en dorpen, sociaal ondernemerschap en duurzaam en gezond leven.
Vanaf 1 januari 2016 start het kansenfonds. Waarbij een deel van de middelen via de werkwijze van het IMF zal gaan. Daarnaast wordt een deel gereserveerd om boven-lokale wensen op provinciaal niveau uit te voeren.

Op dit moment werkt ‘Partoer Op Maat’ samen met partners aan een plan voor een vrijwilligersacademie. Die vrijwilligersacademie is niet (alleen) aanbod gestuurd, maar ook de verbinding tussen bestaande opleidingsactiviteiten in vrijwilligersorganisaties. Die start in 2016. In opmaat naar Culturele Hoofdstad 2018 stimuleren we de training van vrijwilligers die dat jaar nodig zijn (naar schatting voor 30.000 vrijwilligersklussen). Op deze manier willen we de participatiegraad van Friezen verhogen. Hun kansen nemen daardoor toe in de aanloop tot en zeker ook na 2018. Het gaat om gastvrijheid en vaardigheden als sociale vaardigheden, Engels en Duits etc.

Wat betreft maatschappelijke participatie via sport : we blijven de breedtesport stimu­leren via kennis- en expertisecentrum Sport Fryslân. Er is extra aandacht voor de Friese cultuursporten. Als tweederde eigenaar van Thialf zijn we betrokken bij de verbouw van Thialf en de aanbesteding van de exploitatie. In samenhang hiermee stimuleren we talentontwikkeling en ondersteunen we het centrum voor topsportonderwijs in Heerenveen.

Wat investeren we hierin?

  • We investeren de komende jaren € 5 miljoen in het Kansenfonds.
  • We investeren de komende jaren € 150.000 in de Vrijwilligersacademie.
Print deze pagina