Bijlage 1: Onderhanden investeringen

Begroting

Onderhanden en opgeleverde investeringen

 • per 1-1-2018 onderhanden en opgeleverde investeringen
 • Totaal Automatisering
 • Totaal Vaartuigen
 • Totaal Gladheidsbestrijding
 • Totaal Huisvesting
 • Totaal IFZ Automatisering afschrijving
 • Totaal KCC
 • Totaal Stateninformatiesysteem
 • Totaal Bedrijfsmiddelen
 • Totaal Deelneming
 • Totaal Revolverend
 • Totaal FVA
 • Totaal Afstandsbediening bruggen
 • Totaal Fietspaden
 • Totaal Fin vastw act bijdtr aan activa van derden
 • Totaal FMP
 • Totaal K.I.P.
 • Totaal Kleine + reguliere proj.
 • Totaal Kunstwerken
 • Totaal Maj.Projecten
 • Totaal Overige infra vaarwegen
 • Totaal Overige infra wegen
 • Totaal Projecten niet geactiveerd
 • Totaal R.Y.P.
 • Totaal Rijksprojecten
 • Totaal Grond- weg en waterbk werken
 • Totaal Voorraad Grond
 • Totaal Gronden en terreinen
 • Eindtotaal
 • boekwaarde 1-1-2018
 • 8.588
 • 126.135
 • 0
 • 3.153.100
 • 0
 • 49.090
 • 0
 • 3.336.913
 • 41.262.620
 • 82.354.729
 • 123.617.349
 • 6.085.290
 • 333.496
 • 0
 • 1.449.164
 • 3.255.693
 • 4.501.163
 • 24.031.871
 • 17.000.138
 • 173.640
 • 225.293
 • 205
 • 2.714.773
 • 56.058.399
 • 115.829.126
 • 43.719.120
 • 43.719.120
 • 286.502.508
 • boekwaarde + begroting
 • 3.298.288
 • 2.727.735
 • 210.800
 • 3.201.000
 • 128.900
 • 71.090
 • 160.000
 • 9.797.813
 • 101.648.120
 • 328.015.129
 • 429.663.249
 • 13.998.590
 • 3.659.996
 • 38.000.000
 • 13.254.164
 • 11.790.193
 • 18.238.563
 • 117.981.271
 • 90.022.138
 • 99.940
 • 11.141.193
 • 1.567.005
 • 27.914.173
 • 52.899.699
 • 400.566.926
 • 53.335.020
 • 53.335.020
 • 893.363.008
 • totaal uitgaven
 • 3.289.700
 • 2.601.600
 • 210.800
 • 569.900
 • 128.900
 • 22.000
 • 160.000
 • 6.982.900
 • 60.385.500
 • 273.125.500
 • 333.511.000
 • 21.629.900
 • 3.326.500
 • 38.000.000
 • 12.106.800
 • 10.019.600
 • 15.241.400
 • 95.462.300
 • 136.100.300
 • -73.700
 • 10.915.900
 • 41.365.000
 • 33.114.500
 • 77.340.900
 • 494.549.400
 • 7.817.700
 • 7.817.700
 • 842.861.000
 • Lasten 2018
 • 459.400
 • 1.577.600
 • 187.700
 • 532.900
 • 128.900
 • 22.000
 • 0
 • 2.908.500
 • 60.385.500
 • 236.255.300
 • 296.640.800
 • 5.310.300
 • 2.337.500
 • 17.000.000
 • 5.029.900
 • 6.992.900
 • 10.754.200
 • 21.582.100
 • 64.701.000
 • -73.700
 • 5.621.500
 • 39.131.500
 • 20.442.300
 • 76.133.500
 • 274.963.000
 • 7.817.700
 • 7.817.700
 • 582.330.000
 • Lasten 2019
 • 715.300
 • 807.000
 • 0
 • 25.000
 • 0
 • 0
 • 80.000
 • 1.627.300
 • 0
 • 25.997.000
 • 25.997.000
 • 5.589.300
 • 989.000
 • 21.000.000
 • 2.011.100
 • 3.026.700
 • 4.080.700
 • 21.314.500
 • 42.152.800
 • 0
 • 5.010.000
 • 2.233.500
 • 9.109.700
 • 1.057.400
 • 117.574.700
 • 0
 • 0
 • 145.199.000
 • Lasten 2020
 • 1.958.000
 • 207.000
 • 23.100
 • 12.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.200.100
 • 0
 • 10.873.200
 • 10.873.200
 • 4.294.300
 • 0
 • 0
 • 1.756.400
 • 0
 • 406.500
 • 11.211.800
 • 20.892.500
 • 0
 • 279.400
 • 0
 • 3.083.300
 • 150.000
 • 42.074.200
 • 0
 • 0
 • 55.147.500
 • Lasten 2021
 • 157.000
 • 10.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 80.000
 • 247.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.446.000
 • 0
 • 0
 • 3.309.400
 • 0
 • 0
 • 9.619.300
 • 6.190.800
 • 0
 • 5.000
 • 0
 • 479.200
 • 0
 • 24.049.700
 • 0
 • 0
 • 24.296.700
 • Lasten 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.990.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 31.734.600
 • 2.163.200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 35.887.800
 • 0
 • 0
 • 35.887.800
 • Totaal inkomsten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 522.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 522.000
 • 0
 • 27.465.100
 • 27.465.100
 • 13.716.600
 • 0
 • 0
 • 301.800
 • 1.485.100
 • 1.504.000
 • 1.512.900
 • 63.078.300
 • 0
 • 0
 • 39.798.200
 • 7.915.100
 • 80.499.600
 • 209.811.600
 • -1.798.200
 • -1.798.200
 • 236.000.500
 • Baten 2018
 • 0
 • 0
 • 0
 • 522.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 522.000
 • 0
 • 863.700
 • 863.700
 • 5.684.300
 • 0
 • 0
 • 301.800
 • 1.485.100
 • 1.181.000
 • 120.000
 • 43.120.700
 • 0
 • 0
 • 35.618.200
 • 5.022.100
 • 80.349.600
 • 172.882.800
 • -1.965.700
 • -1.965.700
 • 172.302.800
 • Baten 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.053.300
 • 1.053.300
 • 1.830.800
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 323.000
 • 637.600
 • 11.985.200
 • 0
 • 0
 • 4.180.000
 • 1.953.000
 • 150.000
 • 21.059.600
 • 167.500
 • 167.500
 • 22.280.400
 • Baten 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.290.500
 • 3.290.500
 • 914.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.076.100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.990.600
 • 0
 • 0
 • 8.281.100
 • Baten 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11.242.300
 • 11.242.300
 • 3.297.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.733.100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 940.000
 • 0
 • 6.970.100
 • 0
 • 0
 • 18.212.400
 • Baten 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11.015.300
 • 11.015.300
 • 1.990.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 755.300
 • 1.163.200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.908.500
 • 0
 • 0
 • 14.923.800

Een uitgebreid investeringen overzicht kunt u bekijken door hier te klikken.

Print deze pagina