Bijlage 11: Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld

Begroting

Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld

 • taakveld
 • 0.1
 • 0.2
 • 0.3
 • 0.4
 • 0.5
 • 0.6
 • 0.8
 • 0.9
 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.4
 • 1.5
 • 1.6
 • 1.9
 • 2.1
 • 2.2
 • 2.3
 • 2.9
 • 3.1
 • 3.2
 • 3.3
 • 3.4
 • 3.5
 • 3.9
 • 4.1
 • 4.3
 • 4.4
 • 4.5
 • 4.6
 • 4.9
 • 5.1
 • 5.2
 • 5.3
 • 5.9
 • 6.1
 • 6.2
 • 6.3
 • 6.4
 • 6.9
 • 7.1
 • 7.2
 • 8.1
 • 8.2
 • 8.3
 • 8.9
 • x € 1.000,-
 • Uitkering provinciefonds
 • Opbrengst provinciale belastingen
 • Geldleningen en uitzettingen
 • Deelnemingen
 • Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten
 • Overhead
 • Mutaties reserves
 • Resultaat
 • Provinciale Staten
 • Gedeputeerde Staten
 • Kabinetszaken
 • Bestuurlijke organisatie
 • Interbestuurlijk toezicht op de regio
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuur, overige baten en lasten
 • Landwegen
 • Waterwegen
 • Openbaar vervoer
 • Verkeer en vervoer, overige baten en lasten
 • Waterkeringen
 • Kwantiteit oppervlaktewater
 • Kwantiteit grondwater
 • Kwaliteit oppervlaktewater
 • Kwaliteit grondwater
 • Water, overige baten en lasten
 • Bodembescherming
 • Geluidhinder
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Ontgronding
 • Duurzaamheid
 • Milieu, overige baten en lasten
 • Natuurontwikkeling
 • Beheer natuurgebieden
 • Beheer flora en fauna
 • Natuur, overige baten en lasten
 • Agrarische aangelegenheden
 • Logistiek
 • Kennis en innovatie
 • Recreatie en toerisme
 • Regionale economie, overige baten en lasten
 • Cultuur
 • Maatschappij
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Stedelijke vernieuwing
 • Ruimte, overige baten en lasten
 • Lasten 2018
 • 0
 • 0
 • 2.872
 • 20
 • 1.103
 • 36.193
 • 71.166
 • 10.885
 • 3.354
 • 2.887
 • 443
 • 22
 • 405
 • 52
 • 4.640
 • 81.423
 • 32.364
 • 52.684
 • 7.254
 • 15.612
 • 3.410
 • 681
 • 299
 • 43
 • 3.543
 • 2.473
 • 56
 • 7.761
 • 0
 • 19.532
 • 1.429
 • 23.166
 • 38.968
 • 14.821
 • 56
 • 8.074
 • 500
 • 38.480
 • 24.720
 • 40.764
 • 51.938
 • 14.927
 • 20.537
 • 1.100
 • 12.974
 • 180
 • 653.810
 • Lasten 2019
 • 0
 • 0
 • 2.884
 • 20
 • 2.944
 • 37.414
 • 50.071
 • 0
 • 3.556
 • 2.783
 • 480
 • 23
 • 422
 • 53
 • 4.476
 • 41.981
 • 28.095
 • 50.597
 • 6.361
 • 2.921
 • 2.945
 • 681
 • 168
 • 43
 • 5.944
 • 6.710
 • 85
 • 6.919
 • 0
 • 17.060
 • 1.203
 • 16.003
 • 46.207
 • 13.990
 • 36
 • 6.231
 • 0
 • 21.321
 • 7.468
 • 31.069
 • 28.785
 • 9.399
 • 11.634
 • 344
 • 3.490
 • 133
 • 472.949
 • Lasten 2020
 • 0
 • 0
 • 3.080
 • 20
 • 8.549
 • 29.199
 • 16.026
 • 10.091
 • 3.436
 • 2.783
 • 480
 • 23
 • 422
 • 53
 • 4.212
 • 40.715
 • 20.123
 • 50.399
 • 5.859
 • 396
 • 1.750
 • 681
 • 168
 • 43
 • 2.636
 • 8.585
 • 10
 • 6.780
 • 0
 • 13.530
 • 1.233
 • 9.139
 • 41.282
 • 13.711
 • 36
 • 2.585
 • 0
 • 14.162
 • 4.268
 • 29.761
 • 27.775
 • 8.345
 • 5.878
 • 102
 • 1.862
 • 60
 • 390.248
 • Lasten 2021
 • 0
 • 0
 • 3.817
 • 20
 • 14.196
 • 30.733
 • 5.726
 • 7.056
 • 3.399
 • 2.783
 • 480
 • 23
 • 422
 • 53
 • 4.212
 • 29.166
 • 20.260
 • 53.935
 • 5.828
 • 396
 • 3.701
 • 681
 • 168
 • 43
 • 994
 • 125
 • 10
 • 6.780
 • 0
 • 6.855
 • 1.233
 • 13.316
 • 33.033
 • 13.434
 • 36
 • 2.276
 • 0
 • 7.892
 • 3.449
 • 29.025
 • 25.751
 • 6.658
 • 5.726
 • 60
 • 1.862
 • 60
 • 345.673
 • Lasten 2022
 • 0
 • 0
 • 953
 • 20
 • 20.241
 • 33.595
 • 3.192
 • 3.970
 • 3.348
 • 2.783
 • 480
 • 23
 • 422
 • 53
 • 4.212
 • 29.437
 • 18.401
 • 53.935
 • 5.860
 • 396
 • 1.250
 • 681
 • 168
 • 43
 • 1.083
 • 125
 • 10
 • 6.780
 • 0
 • 6.215
 • 1.233
 • 9.875
 • 30.252
 • 13.658
 • 36
 • 1.231
 • 0
 • 4.627
 • 3.449
 • 28.974
 • 25.578
 • 6.026
 • 4.726
 • 54
 • 1.662
 • 60
 • 329.116
 • Baten 2018
 • 201.436
 • 55.050
 • 24.365
 • 14.231
 • 329
 • 1.497
 • 313.788
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.693
 • 151
 • 4.655
 • 4.519
 • 104
 • 924
 • 23
 • 619
 • 18
 • 0
 • 367
 • 0
 • 0
 • 434
 • 100
 • 8.517
 • 26
 • 3.035
 • 280
 • 79
 • 0
 • 107
 • 0
 • 5.078
 • 3.595
 • 5.088
 • 2.841
 • 500
 • 342
 • 0
 • 0
 • 0
 • 653.810
 • Baten 2019
 • 202.516
 • 55.885
 • 28.205
 • 12.613
 • 329
 • 294
 • 147.544
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.433
 • 10.010
 • 417
 • 1.616
 • 36
 • 0
 • 0
 • 619
 • 0
 • 0
 • 135
 • 0
 • 0
 • 185
 • 100
 • 8.933
 • 26
 • 865
 • 188
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 49
 • 571
 • 0
 • 17
 • 0
 • 342
 • 0
 • 0
 • 0
 • 472.949
 • Baten 2020
 • 206.588
 • 68.382
 • 26.319
 • 8.882
 • 329
 • 265
 • 67.743
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.083
 • 5.053
 • 417
 • 1.616
 • 36
 • 0
 • 0
 • 619
 • 0
 • 0
 • 80
 • 0
 • 0
 • 185
 • 100
 • 0
 • 26
 • 865
 • 208
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 38
 • 1.375
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 390.248
 • Baten 2021
 • 208.160
 • 69.718
 • 23.304
 • 8.724
 • 329
 • 265
 • 28.661
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.083
 • 96
 • 417
 • 1.568
 • 36
 • 0
 • 0
 • 619
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 185
 • 100
 • 740
 • 26
 • 865
 • 158
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 571
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 345.673
 • Baten 2022
 • 212.104
 • 70.976
 • 17.174
 • 8.724
 • 329
 • 246
 • 13.793
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.083
 • 96
 • 417
 • 1.568
 • 36
 • 0
 • 0
 • 619
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 185
 • 100
 • 0
 • 26
 • 865
 • 158
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 571
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 329.116
Print deze pagina