Bijlage 12: Verplichte indicatoren in kader van het BBV

Begroting

Programma 1

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Onderwerp Indicatoren 2014 2015 2016 2017
Kwaliteit openbaar bestuur
Opkomst verkiezingen Tweede Kamer nvt nvt nvt 82,2%
Opkomst verkiezingen Provinciale Staten nvt 53,1% nvt nvt
Opkomst verkiezingen Gemeenteraad 57,7% nvt nvt nvt

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Onderwerp Indicatoren 2014 2015 2016 2017
Kwaliteit openbaar bestuur
Aantal gemeenten onder preventief toezicht 1 1 0
% gemeenten onder preventief toezicht 4,2% 4,2% 0%

Programma 2

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Onderwerp Indicatoren 2016 2017 2018 2019
Mobiliteit
Klantwaardering Openbaar Vervoer 7,7 7,5 7,5 7,5

Programma 3

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Onderwerp Indicatoren 2015 2016 2017
Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden
Aantal hectare nieuwe natuur verworven en ingericht (NNN) 84+25=109 70+148=218 131+221=352
% natuurgebied in beheer in relatie tot doelstelling 2027 90% 90% 90%

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Onderwerp Indicatoren 2014 2015 2016 2017
Waterkwaliteit (oppervlaktewater)
% waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit 0% 0% 0% nnb

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Onderwerp Indicatoren 2014 2015 2016 2017
Emissie van Broeikasgassen
Totale emissie broeikasgassen (C02) (in ton) 4.514.610 4.589.525
Energieneutraliteit
Productie hernieuwbare energie (in PJ) 5,2 5,2

Programma 4

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Onderwerp Indicatoren 2015 2016 2017
Werkgelegenheid
Verhouding werkzame beroepsbevolking en totale beroepsbevolking (in%) 92,7% 93,7% 94,2%

 

Print deze pagina