Programma 2: Infrastructuur

Begroting

Programma 2: Infrastructuur

Lasten en baten

Van 1e berap 2018 naar begroting 2019

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2018 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 27-6-2018:
 • - 05 Ramtnota 2019
 • - I 2 Bijdrage IPO begroting 2018
 • - I 3 Dieptepeilingen Friese meren
 • - I 4 Onderzoeksbudget Oeverbeheer
 • - IV 2 N358 Skieding
 • -   V A 1 Bestedingsritme NUON Investeringsagenda Drachten - Heerenveen
 • -   VI 1 Bestedingsritme Reserve Van Harinxmakanaal
 • -   VI 2 Onttrekken aan reserve BDU ten behoeve van diverse projecten
 • -   VI 3 Realisatie fietsbrug over het Van Harinxmakanaal met biobased brugdek
 • -   VI 4 Bestedingsritme Investeringsagenda Drachten en Heerenveen
 • - VI 9 Gebiedsbudgetten
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS investeringen
 • GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2019
 • Baten begroting t/m 1e berap 2018 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • GS:
 • GS nominaal
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2019
 • Lasten - Baten
 • 2018
 • 166.431
 • -568
 • 209
 • 45
 • 50
 • 0
 • -388
 • -2.774
 • 5.946
 • 0
 • -5.338
 • 2,091
 • 99
 • -1.315
 • 946
 • 0
 • 43
 • -954
 • 165.477
 • 6.740
 • 0
 • 0
 • 6.740
 • 158.736
 • 2019
 • 101.792
 • 269
 • 167
 • 0
 • 50
 • 0
 • 388
 • -1.297
 • 200
 • 0
 • 5.338
 • 0
 • 105
 • 962
 • 0
 • 1.665
 • 0
 • 7.848
 • 109.640
 • 12.766
 • 6
 • 6
 • 12.772
 • 96.867
 • 2020
 • 100.387
 • 815
 • 164
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.847
 • 0
 • 57
 • 0
 • 0
 • 39
 • -1.652
 • 0
 • 1.664
 • 0
 • 2.935
 • 103.322
 • 7.460
 • 6
 • 6
 • 7.465
 • 95.857
 • 2021
 • 90.657
 • 728
 • 134
 • 0
 • 0
 • 120
 • 0
 • 3.597
 • 0
 • 57
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17
 • 0
 • 1.764
 • 0
 • 6.417
 • 97.075
 • 2.455
 • 6
 • 6
 • 2.461
 • 94.614
 • 2022
 • 89.321
 • 711
 • 134
 • 0
 • 0
 • 120
 • 0
 • 3.312
 • 0
 • 57
 • 0
 • 0
 • 0
 • 104
 • 0
 • 1.764
 • 0
 • 6.201
 • 95.523
 • 2.455
 • 6
 • 6
 • 2.461
 • 93.062
Print deze pagina