Programma 3: Omgeving

Begroting

Programma 3: Omgeving

Lasten en baten

Van 1e berap 2018 naar begroting 2019

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2018 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 27-6-2018:
 • - 05 Ramtnota 2019
 • -   I 2 Bijdrage IPO begroting 2018
 • -   I 6 Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • -   II 1 Financiële afhandeling Convenant A7 Westergo
 • -   IV 5 Levering grond vanuit N31 Traverse Harlingen aan Vismigratierivier
 • -   V A 2 Bestedingsritme Kaderrichtlijn POP3 Water
 • -   V B 1 Bestedingsritme Uitvoering Landbouwagenda 2017-2020
 • -   V B 2 Bestedingsritme Uitvoering werkplan weidevogels
 • -   V B 3 Bestedingsritme De Saiter
 • -   V B 4 Bestedingsritme Decentralisatie uitkering bodemsanering
 • -   V B 5 Bestedingsritme Omgevingsvisie
 • -   VI 5 Bestedingsritme Natuurpact
 • -   VI 6 Bestedingsritme aanwending Reserve aankopen Natuur en Landschapsherstel
 • -   VI 7 Bestedingsritme De Nieuwe Afsluitdijk Vismigratierivier
 • - VI 9 Gebiedsbudgetten
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves
 • GS nominaal
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2019
 • Baten begroting t/m 1e berap 2018 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 27-6-2018:
 • -   IV 5 Levering grond vanuit N31 Traverse Harlingen aan Vismigratierivier
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS nominaal
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2019
 • Lasten - Baten
 • 2018
 • 107.238
 • 0
 • 244
 • 40
 • -28
 • 1.900
 • -583
 • -60
 • 200
 • 947
 • -1.400
 • -150
 • 7.344
 • 998
 • -5.000
 • 215
 • 892
 • 373
 • 927
 • 0
 • 6.858
 • 114.096
 • 11.616
 • 1.900
 • 373
 • 0
 • 2.273
 • 13.888
 • 100.208
 • 2019
 • 104.570
 • 6.415
 • 167
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • -947
 • 400
 • 150
 • -1.069
 • 0
 • -1.400
 • 80
 • 678
 • 0
 • 0
 • 939
 • 5.463
 • 110.033
 • 11.175
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
 • 11.177
 • 98.856
 • 2020
 • 76.364
 • 2.490
 • 94
 • 0
 • 0
 • 0
 • 533
 • 60
 • -200
 • 0
 • 1.000
 • 0
 • 1.198
 • 0
 • 6.400
 • 27
 • 432
 • 0
 • 0
 • 934
 • 12.969
 • 89.333
 • 2.207
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
 • 2.209
 • 87.124
 • 2021
 • 65.922
 • 1.300
 • 94
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.610
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 876
 • 3.880
 • 69.803
 • 2.818
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
 • 2.819
 • 66.983
 • 2022
 • 57.159
 • 2.600
 • 94
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 636
 • 3.330
 • 60.489
 • 2.078
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
 • 2.079
 • 58.410
Print deze pagina