Programma 4: Economie

Begroting

Programma 4: Economie

Lasten en baten 

Van 1e berap 2018 naar begroting 2019

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2018 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 27-6-2018:
 • -   05 Ramtnota 2019
 • -   I 2 Bijdrage IPO begroting 2018
 • -   I 7 Pilotproject voor de aanpak van "grijs"
 • -   I 8 Noordelijke Innovation Board
 • -   II 1 Financiële afhandeling Convenant A7 Westergo
 • -   II 4 Vrijval Talint foar Fryslân I en II
 • -   IV 6 Voucherregeling MKB Fryslân
 • -   IV 7 NOM-package deal
 • -   IV 8 Rijksbijdrage terugploegkorting
 • -   IV 9 Interne bijdrage aan werken voor derden 11Fountains marketing en communicatie
 • -   V B 6 Bestedingsritme Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • -   V B 7 Bestedingsritme Gastvrij Fryslân: OV-kaart voor toeristen
 • -   V B 8 Bestedingsritme De ondernemer centraal
 • -   VI 8 Bestedingsritme Stimulering project marketing
 • -   VI 9 Gebiedsbudgetten
 • -   Earste bestjoersrapportaazaje 2018 amendement nr. 1 ophogen budget circulaire economie
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • GS investeringen
 • GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2019
 • Baten begroting t/m 1e berap 2018 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 27-6-2018:
 • - IV 6 Voucherregeling MKB Fryslân
 • - IV 8 Rijksbijdrage terugploegkorting
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2019
 • Lasten - Baten
 • 2018
 • 65.353
 • 0
 • 13
 • 200
 • 45
 • -732
 • -596
 • 1.000
 • 100
 • 300
 • -55
 • -250
 • -745
 • -300
 • -497
 • 1.054
 • 100
 • 46
 • 15
 • -50
 • 354
 • 0
 • 24
 • 26
 • 65.379
 • 9.188
 • 2,000
 • 1,000
 • 15
 • 3.015
 • 12.203
 • 53.176
 • 2019
 • 26.655
 • 18
 • 13
 • -10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 100
 • 700
 • 0
 • 0
 • 745
 • -100
 • 69
 • 0
 • 500
 • 39
 • 49
 • 0
 • 0
 • 24
 • 0
 • 3.147
 • 29.802
 • 1.563
 • 0
 • 0
 • 49
 • 49
 • 1.612
 • 28.190
 • 2020
 • 16.213
 • 57
 • 5
 • -10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 0
 • 400
 • 238
 • 0
 • 0
 • 39
 • 38
 • 0
 • 0
 • 46
 • 0
 • 1.064
 • 17.277
 • 2.918
 • 0
 • 0
 • 38
 • 38
 • 2.957
 • 14.320
 • 2021
 • 9.630
 • 1.225
 • 5
 • -10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 190
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 46
 • 0
 • 1.466
 • 11.097
 • 3.077
 • 0
 • 0
 • 10
 • 10
 • 3.086
 • 8.010
 • 2022
 • 4.597
 • 1.250
 • 5
 • -10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 0
 • 0
 • 46
 • 0
 • 1.299
 • 5.896
 • 363
 • 0
 • 0
 • 8
 • 8
 • 371
 • 5.525
Print deze pagina