Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Begroting

Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten en baten

Van 1e berap 2018 naar begroting 2019

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2018 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 27-6-2018:
 • -   05 Ramtnota 2019
 • -   05 Ramtnota 2019 amendement nr. 1 Reservering voor Holwerd aan Zee
 • -   I 10 Bijdrage aan de provincie Zeeland
 • -   IV 7 NOM-package deal
 • -   IV 8 Rijksbijdrage terugploegkorting
 • -   IV 9 Interne bijdrage aan werken voor derden 11Fountains marketing en communicatie
 • PS 18-7-2018:
 • -   07 Tuskenstap Fryske Feangreideoanpak 2020-2030
 • GS:
 • GS investeringen
 • GS nominaal
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2019
 • Baten begroting t/m 1e berap 2018 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 27-6-2018:
 • -   05 Ramtnota 2019
 • -   II 7 Dividend Alliander
 • -   IV 8 Rijksbijdrage terugploegkorting
 • GS:
 • GS dividend
 • GS investeringen
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2019
 • Lasten - Baten
 • 2018
 • 11.326
 • 1.225
 • 0
 • 500
 • -100
 • 0
 • 110
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.735
 • 13.060
 • 295.373
 • 1.125
 • 4.050
 • 1.750
 • 952
 • 0
 • 0
 • 1.581
 • 9.458
 • 304.831
 • -291.771
 • 2019
 • 9.802
 • 3.189
 • 1.000
 • 500
 • -100
 • 750
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3.276
 • 2.063
 • 11.865
 • 296.014
 • 1.138
 • 0
 • 0
 • 4.500
 • 0
 • 0
 • -3.099
 • 2.539
 • 298.553
 • -286.688
 • 2020
 • 12.912
 • 5.224
 • 3.000
 • 500
 • 0
 • 750
 • 0
 • 1.250
 • 0
 • -3.297
 • 7.427
 • 20.339
 • 313.280
 • 1.392
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -5.719
 • -4.327
 • 308.953
 • -288.614
 • 2021
 • 15.548
 • 7.711
 • 3.000
 • 0
 • 0
 • 250
 • 0
 • 1.250
 • 0
 • -3.386
 • 8.825
 • 24.373
 • 313.553
 • 1.650
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -7.478
 • -5.828
 • 307.724
 • -283.352
 • 2022
 • 16.477
 • 12.420
 • 3.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.250
 • -3
 • -3.144
 • 13.522
 • 29.999
 • 319.196
 • 610
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -10.314
 • -9.704
 • 309.492
 • -279.493
Print deze pagina