Bijlage 3: Verloop vaste activa

Begroting

Bijlage 3: Verloop vaste activa

 • bedragen x € 1.000,-
 • Immateriële vaste activa
 • IMA bijdragen aan activa van derden
 • Overige investeringen met economisch nut
 • MA: gronden en terreinen
 • MA: woonruimten
 • MA: bedrijfsgebouwen
 • MA: vervoermiddelen
 • MA: machines, apparaten en installaties
 • MA: overig
 • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
 • MA: grond-, weg- en waterbouwkundige werken
 • Financiële vaste activa
 • FA: kapitaalverstrekking aan deelnemingen
 • FA: leningen aan openbare lichamen
 • FA: leningen aan deelnemingen
 • FA: overige langlopende leningen
 • FA: uitzettingen nederlands schuldpapier met looptijd > 1 jaar
 • FA: overige uitzettingen
 • totaal vaste activa
 • Realisatie 2017
 • 25.062
 • 44.360
 • 64.626
 • 514
 • 5.096
 • 4.238
 • 118.834
 • 193.173
 • 98.744
 • 60.675
 • 113.050
 • 43.818
 • 130.634
 • 314.303
 • 761.224
 • 1.098.293
 • Begroting 2018
 • 40.970
 • 50.765
 • 61.463
 • 2.044
 • 4.191
 • 5.559
 • 124.021
 • 275.649
 • 159.130
 • 61.000
 • 268.600
 • 83.495
 • 122.178
 • 286.898
 • 981.300
 • 1.421.940
 • Begroting 2019
 • 60.879
 • 50.564
 • 60.408
 • 2.699
 • 3.520
 • 5.106
 • 122.298
 • 343.421
 • 159.130
 • 61.000
 • 273.472
 • 103.386
 • 104.675
 • 248.589
 • 950.252
 • 1.476.849
 • Begroting 2020
 • 59.787
 • 50.532
 • 58.461
 • 2.728
 • 4.162
 • 4.654
 • 120.537
 • 372.157
 • 159.130
 • 61.000
 • 277.345
 • 106.710
 • 115.907
 • 141.691
 • 861.783
 • 1.414.264
 • Begroting 2021
 • 58.695
 • 50.499
 • 57.849
 • 2.565
 • 2.953
 • 4.200
 • 118.065
 • 377.200
 • 159.130
 • 61.000
 • 272.054
 • 100.205
 • 103.497
 • 99.121
 • 795.007
 • 1.348.968
 • Begroting 2022
 • 57.604
 • 50.466
 • 54.320
 • 2.395
 • 1.612
 • 3.745
 • 112.538
 • 377.059
 • 159.130
 • 61.000
 • 266.763
 • 93.701
 • 59.599
 • 86.852
 • 727.045
 • 1.274.245
Print deze pagina