Bijlage 9: Voorstellen kadernota 2019

Begroting

Voorstellen kadernota 2019 - Bedragen x € 1.000,-

 • Programma
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Voorstellen (tijdelijk)
 • Infrastructuur
 • Onderhoudsdiepte Friese meren
 • Onbeveiligde spooroverwegen
 • Fietsveiligheidsfonds
 • Knelpunten geluidshinder provinciale wegen
 • Fietstunnel Marsum
 • Omgeving
 • Reparatie rente en aflossing convenantsleningen groenfonds t/m 2023
 • Verlenging deelname voorbereiding WPF
 • Living Lab Afsluitdijk
 • Koppelkansen IJselmeerkust
 • Bijdrage NP Lauwersmeer en NP Drents Friese Wold
 • Economie
 • Continuering Wetsus 2021-2022
 • Mienskip
 • Cofinanciering Leader
 • Iepen mienskipfûns
 • Tegemoetkoming Campus Fryslan voor Friese leerlingen
 • Totaal voorstellen
 • Totaal
 • 135
 • 1.037
 • 2.000
 • 75
 • 800
 • 10.400
 • 200
 • 130
 • 2.000
 • 100
 • 2.350
 • 750
 • 1.800
 • 340
 • 22.117
 • Bedrijfs-voering
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 40
 • 270
 • Totaal excl bedrijfs-voering
 • 135
 • 1.037
 • 2.000
 • 75
 • 770
 • 10.400
 • 200
 • 130
 • 1.900
 • 100
 • 2.250
 • 750
 • 1.800
 • 300
 • 21.847
 • 2019
 • 45
 • 250
 • 500
 • 75
 • 770
 • 5.200
 • 200
 • 130
 • 710
 • 100
 • 0
 • 750
 • 1.550
 • 18
 • 10.298
 • 2020
 • 45
 • 250
 • 500
 • 0
 • 0
 • 1.300
 • 0
 • 0
 • 1.190
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 57
 • 3.342
 • 2021
 • 45
 • 250
 • 500
 • 0
 • 0
 • 1.300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.125
 • 0
 • 250
 • 100
 • 3.570
 • 2022 ev
 • 0
 • 287
 • 500
 • 0
 • 0
 • 2.600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.125
 • 0
 • 0
 • 125
 • 4.637
Print deze pagina