Paragraaf 1: Provinciale heffingen

Begroting

De provincie heeft verschillende inkomstenbronnen. Eén van die bronnen is de provinciale heffingen. In afnemende volgorde van omvang bestaan die heffingen uit:

  1. Opcenten op de motorrijtuigenbelasting
  2. Grondwaterbelasting
  3. Leges

Op 24 april 2013 is de nota Actualisatie legesverordening vastgesteld door de Staten.

Print deze pagina