2.3 Weerstandsvermogen

Begroting

Hieronder volgt een samenvatting en de conclusie/uitkomst van het weerstandsvermogen van de provincie Fryslân.

Samenvatting

 • Weerstandsvermogen - bedragen x € 1.000,-
 • Benodigde weerstandscapaciteit (A)
 • Beschikbare weerstandscapaciteit (B)
 • Weerstandsvermogen B/A
 • Weerstandsvermogen B – A
 • Weerstandsvermogen exclusief onbenutte belastingcapaciteit (C)
 • Weerstandsvermogen C/A
 • Weerstandsvermogen C – A
 • Jaarstukken 2017
 • 113.800
 • 588.200
 • 5,17
 • 474.400
 • 555.800
 • 4,88
 • 442.000
 • Begroting 2019
 • 128.500
 • 522.100
 • 4,06
 • 393.600
 • 489.900
 • 3,81
 • 361.400

Conclusie
In de nota weerstandsvermogen is opgenomen dat wanneer het weerstandsvermogen kleiner is dan 1 dat dan heroverweging van reeds gelabelde nieuwe beleidsgelden plaats kan vinden. De berekende beschikbare weerstandscapaciteit is ruim boven de 4 en daarmee is het weerstandsvermogen van de provincie toereikend.

Print deze pagina