2.4 Mutaties risico’s

Begroting

Hieronder staan de mutaties ten opzichte van de risico’s zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2017.

Gewijzigde risico’s:
Juridische procedures
Informatieveiligheid en privacy
Stresstest

Print deze pagina