4.3 Ontwikkeling financiële markten

Begroting

De afgelopen crisisjaren en de huidige matige economische groei in Europa heeft verregaande gevolgen voor de tarieven op de geld- en kapitaalmarkt.

Geldmarktrente
Door de zeer geringe economische groei heeft de ECB sinds 2016 de rente verlaagd tot 0,00%. De geldmarktrente (Euribor) is voor alle looptijden negatief. De rentevergoeding voor het aanhouden van overtollige liquiditeiten binnen de schatkist is nihil.

Kapitaalmarktrente
De Nederlandse kapitaalmarktrente voor de periode van 10 jaar is in de eerste helft van 2018 weer iets toegenomen en bedraagt medio 2018 0,6%. De rentepercentages voor de kortere perioden (1 t/m 5 jaar) zijn nog negatief.

Print deze pagina