6.1 Samenvatting grondbezit

Begroting

De provincie Fryslân heeft een omvangrijk areaal vastgoed. Naast ongeveer 10.000 Ha aan vaarwegen en Friese Meren en circa 540 km weg, bezitten we grond en opstallen in de vorm van brug- en sluiswachter woningen, steunpunten en gronddepots. Ook worden er gronden en opstallen aangekocht voor de realisatie van specifieke projecten.

Voor het programma Infrastructuur (programma 2) wordt in totaal 2.289 Ha aangekocht met een totale waarde van € 138 mln. Hiervan is al 2.196 Ha aangekocht met een totale waarde van € 133 mln. Binnen programma 2 bestaat nog een rest verwervingsopgave van 93 Ha met een totale waarde van € 5 mln. Niet alle grond is benodigd voor de realisatie van de projecten. 1.348 Ha kan weer worden verkocht tegen een verkoopwaarde van € 55 mln. Hiervan is inmiddels al 982 Ha verkocht tegen een verkoopwaarde van € 39 mln. In 2019 verwachten we circa de helft van de resterende overtollige gronden te verkopen.

Voor het programma Omgeving (programma 3) is de portefeuillestrategie Landelijk gebied opgesteld. De verwervingsopgave voor programma 3 bedraagt 3.822 Ha met een waarde van € 140 mln voor grondverwerving. Hiervan is inmiddels 1.988 Ha aangekocht met een waarde van € 63 mln. Daarnaast kan 3.822 Ha weer verkocht worden, waarvoor een bedrag van € 62 mln begroot is als opbrengst. Hiervan is inmiddels circa 285 Ha verkocht met een waarde van € 25 mln. Het is nog onduidelijk hoe de grondverwerving voor 2019 zal plaatsvinden. Dit heeft te maken de keuze die gemaakt zal worden over het vervolg van de uitvoering van de Natuuropgave.

Voor het programma Mienskip (programma 5) zijn inmiddels voor 6 Ha terpgronden aangekocht (2 terpen). Er is financieel gezien ruimte om binnen dit programma nog meerdere terpen aan te kopen. In de wettelijke herverkaveling Franekeradeel-Harlingen zal dit worden meegenomen.

Samengevat: (bedragen in miljoenen euro’s en afgerond)

 • Programma
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 • Programma
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 • Programma
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 • Programma
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 • Totaal Ha te verwerven
 • 2289
 • 3822
 • 23
 • 6134
 • Totaal € mln te verwerven
 • 138
 • 140
 • 1
 • 279
 • Totaal Ha te verkopen
 • 1348
 • 3822
 • 0
 • 5170
 • Totaal € mln te verkopen
 • 55
 • 62
 • 0
 • 116
 • Ha verworven per 1 -6-2018
 • 2196
 • 1988
 • 6
 • 4190
 • € mln verworven per 1-6-2018
 • 133
 • 63
 • 0
 • 196
 • Ha verkocht per 1-6-2018
 • 982
 • 285
 • 0
 • 1268
 • € mln verkocht per 1-6-2018
 • 39
 • 25
 • 0
 • 65
 • Nog te verwerven Ha
 • 93
 • 1834
 • 17
 • 1943
 • Nog te verwerven € mln
 • 5
 • 77
 • 1
 • 83
 • Nog te verkopen Ha
 • 365
 • 3537
 • 0
 • 3902
 • Nog te verkopen € mln
 • 16
 • 36
 • 0
 • 52
Print deze pagina