7.3 Informatie en huisvesting

Begroting

Informatiemanagement

De omgevingswet begint verder vorm te krijgen en zal in 2019 meer aandacht vragen. Wij zullen aansluiten op de plannen van het rijk. Wij zullen onze data verder aan de Mienskip beschikbaar stellen, wij noemen dat open data. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid zodat producten en diensten van de provincie beter digitaal toegankelijk worden. De aanvragen van subsidies en vergunningen worden volledig digitaal afgehandeld. Alle diensten die via de website worden aangeboden, zijn digitaal aan te vragen.

Informatieveiligheid en privacy

De risico’s rondom informatiebeveiliging en privacy nemen door steeds verder gaande digitalisering toe. Ook de wetgeving op deze gebieden wordt, onder meer door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, strenger.
Wij erkennen dat de impact en exposure van bijvoorbeeld een hack, uitval van dienstverlening of een incident waarbij vertrouwelijke informatie per ongeluk in verkeerde handen komt, groot is.

Informatieveiligheid en privacy geven wij daarom prioriteit en op basis van risicoanalyse hebben wij onze grootste risico’s inzichtelijk gemaakt en keuzes gemaakt om deze risico’s te beperken.
Deze keuzes krijgen hun vertaling in het informatiebeveiligings- en privacybeleid. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de mogelijke risico’s opgenomen.

Voor 2019 betekent dit dat wij de focus leggen op het verder inregelen van het sturingsproces rondom informatiebeveiliging en privacy, het verder doorvoeren van passende (beveiligings)maatregelen en het uitvoeren van interne audits. Tot slot blijven we aandacht schenken aan het vergroten van de bewustwording in de gehele organisatie.

Huisvesting in de toekomst

Het opgavengestuurde werken, de aangekondigde krimp en bezuinigingen, maken het noodzakelijk om vanuit een andere invalshoek naar onze huisvesting te kijken. Wij zullen anders gaan (samen)werken en dat vraagt een visie op huisvesting en bijpassend kantoorconcept. Onze ambitie is om een gastvrije, flexibele, inspirerende werkomgeving te bieden waarin we wisselend (samen)werken in activiteit gerelateerde zones als projectzones, stilte(werk)zones, ontmoetingszones, servicepleinen, etc.  De visie op huisvesting richt zich niet alleen op interne gebruikers, maar ook op de directe verbinding met de mienskip.

Print deze pagina