Programma 1: Bestjoer

Portefúljehâlder: Sander de Rouwe en de Commissaris van de Koning Arno Brok

Begroting

Hier dan tekst

Lasten en baten programma 1: Bestuur

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 36.169
 • 1.558
 • 34.611
 • Begroting 2018
 • 36.649
 • 665
 • 35.984
 • Begroting 2019
 • 36.634
 • 569
 • 36.065
 • Begroting 2020
 • 36.310
 • 569
 • 35.741
 • Begroting 2021
 • 36.268
 • 569
 • 35.698
 • Begroting 2022
 • 36.217
 • 569
 • 35.648

Eerste bestuursrapportage

Print deze pagina