Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.1 Provinciefonds

Begroting

De raming van de algemene uitkering uit het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de meicirculaire 2018 van het rijk. Deze raming bestaat deels uit de eigenlijke algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen.

In onderstaande tabel is aangegeven hoe de raming is opgebouwd.

 • Bedragen x €1.000
 • Algemene uitkering
 • Subtotaal algemene uitkering
 • Decentralisatie uitkeringen:
 • Programma 2 Infrastructuur
 • Beter Benutten
 • Programma 3 Omgeving
 • Zoetwater
 • Bodemsanering
 • Weidevogels
 • Melkveehouderij
 • Vismigratierivier
 • Programma impuls omgevingsveiligheid
 • Programma 4 Economie
 • Waddenfonds
 • Interreg V
 • Programma 5 Mienskip
 • Monumentenzorg
 • Subtotaal decentralisatie uitkeringen
 • Totaal
 • Begroting 2018
 • 166.424
 • 166.424
 • 43
 • 154
 • 2.240
 • 25
 • 60
 • 1.653
 • 222
 • 28.878
 • 24
 • 1.464
 • 34.763
 • 201.187
 • Begroting 2019
 • 169.744
 • 169.744
 • 105
 • 2.240
 • 25
 • 60
 • 28.878
 • 1.464
 • 32.773
 • 202.516
 • Begroting 2020
 • 174.006
 • 174.006
 • 2.240
 • 28.878
 • 1.464
 • 32.582
 • 206.588
 • Begroting 2021
 • 177.818
 • 177.818
 • 28.878
 • 1.464
 • 30.342
 • 208.160
 • Begroting 2022
 • 181.762
 • 181.762
 • 28.878
 • 1.464
 • 30.342
 • 212.104
Print deze pagina