Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.3 Dividenden

Begroting

De provincie Fryslân neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal bedrijven. In onderstaand overzicht is het geraamde dividend weergegeven. Het dividend van de Nederlandse Waterschapsbank is voor de komende jaren op € 0,- begroot.

 • Bedragen x €1.000
 • Dividend Alliander
 • Dividend Vitens
 • Dividend Bank Nederlandse Gemeenten
 • Totaal baten
 • Begroting 2018
 • 11.550
 • 2.491
 • 190
 • 14.231
 • Begroting 2019
 • 12.000
 • 536
 • 77
 • 12.613
 • Begroting 2020
 • 7.500
 • 1.305
 • 77
 • 8.882
 • Begroting 2021
 • 7.500
 • 1.147
 • 77
 • 8.724
 • Begroting 2022
 • 7.500
 • 1.147
 • 77
 • 8.724
Print deze pagina