Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.4 Financieringsrente

Begroting

In de onderstaande tabel staan de rentebaten en – lasten van de financiering van de provinciale uitgaven voor 2018-2022. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.

 • Bedragen x €1.000
 • Lasten
 • Advieskosten vermogensbeheer
 • Kosten vermogensbeheer
 • Rente lang
 • Rentevergoeding IBOI voor RSP REP
 • Rente nazorgfonds
 • Doorbelasting rente verstrekte geldlening
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente vermogensbeheer
 • Rente kort
 • Rente lang
 • Rente verstrekte geldlening
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting 2018
 • 50
 • 304
 • 2
 • 1.425
 • 501
 • 0
 • 2.283
 • 13.030
 • 0
 • 3.360
 • 3.911
 • 20.301
 • -18.018
 • Begroting 2019
 • 51
 • 309
 • 0
 • 810
 • 495
 • 0
 • 1.665
 • 11.650
 • 25
 • 3.360
 • 7.875
 • 22.910
 • -21.245
 • Begroting 2020
 • 51
 • 309
 • 0
 • 450
 • 499
 • 0
 • 1.309
 • 10.420
 • 25
 • 3.360
 • 7.850
 • 21.655
 • -20.346
 • Begroting 2021
 • 51
 • 309
 • 0
 • 225
 • 499
 • 0
 • 1.084
 • 8.930
 • 25
 • 1.840
 • 6.962
 • 17.757
 • -16.673
 • Begroting 2022
 • 51
 • 309
 • 0
 • 75
 • 499
 • 0
 • 934
 • 6.740
 • 25
 • 620
 • 6.962
 • 14.347
 • -13.413
Print deze pagina