Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

Begroting

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Alliander NV
 • Vitens NV
 • Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
 • Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB) 

Lasten, baten en onvoorzien

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

Lasten en baten programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 3.210
 • 397.269
 • -394.060
 • Begroting 2018
 • 13.060
 • 304.831
 • -291.771
 • Begroting 2019
 • 11.865
 • 298.553
 • -286.688
 • Begroting 2020
 • 20.339
 • 308.953
 • -288.614
 • Begroting 2021
 • 24.373
 • 307.724
 • -283.352
 • Begroting 2022
 • 29.999
 • 309.492
 • -279.493

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 4.225
 • -4.327
 • 4.716
 • -1.404
 • 3.210
 • 290.077
 • 53.971
 • 15.787
 • 27.182
 • 3.751
 • 664
 • 4.716
 • 1.122
 • 397.269
 • -394.060
 • Begroting 2018
 • 2.283
 • 2.404
 • 8.374
 • 13.060
 • 201.436
 • 55.050
 • 14.231
 • 20.301
 • 1.516
 • 4.034
 • 8.264
 • 304.831
 • -291.771
 • Begroting 2019
 • 1.665
 • 9.971
 • 229
 • 11.865
 • 202.516
 • 55.885
 • 12.613
 • 22.910
 • 1.516
 • 2.884
 • 229
 • 298.553
 • -286.688
 • Begroting 2020
 • 1.309
 • 18.802
 • 228
 • 20.339
 • 206.588
 • 68.382
 • 8.882
 • 21.655
 • 1.516
 • 1.702
 • 228
 • 308.953
 • -288.614
 • Begroting 2021
 • 1.084
 • 23.061
 • 228
 • 24.373
 • 208.160
 • 69.718
 • 8.724
 • 17.757
 • 1.516
 • 1.623
 • 228
 • 307.724
 • -283.352
 • Begroting 2022
 • 934
 • 28.856
 • 208
 • 29.999
 • 212.104
 • 70.976
 • 8.724
 • 14.347
 • 1.516
 • 1.616
 • 208
 • 309.492
 • -279.493

Eerste bestuursrapportage

Print deze pagina