Onderdeel 3: Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Eerste bestuursrapportage

Hieronder staat de ontwikkeling van de VAR. Conform de afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2018 en de verwachte begrotingssaldi 2019-2023 zijn hieronder opgenomen.

Bij de begroting 2016 is afgesproken dat voortaan het structurele begrotingssaldo (zie onderdeel 1) niet ingezet zal worden. Aangezien een van de uitgangspunten is dat wij € 5 mln. structurele ruimte willen overhouden voor het college na ons is dit het minimale bedrag wat wij in mindering bregen op de stand van de in te zetten VAR.

Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR altijd € 10 mln bedraagt.

Daarmee bedraagt de stand van de mogelijk in te zetten VAR in de nieuwe collegeperiode € 229 mln uitgaande van een structureel begrotingssaldo van € 5 mln.

Voor het coalitie akkoord 2019-2023 zal het financieel kader opnieuw berekend worden waarbij ook een nieuw structureel begrotingssaldo bepaald zal worden. Dit kader kan afwijkend van het hierboven aangegeven bedrag in de VAR.

VAR (in te zetten)

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beginsaldo
 • Rekeningresultaat 2018
 • Beschikking over reserve
 • Begrotingssaldo
 • Stand op 31/12 inclusief structureel saldo
 • Begrotingssaldo structureel niet in te zetten
 • Stand op 31/12 exclusief structureel saldo
 • Minimale stand VAR
 • VAR (in te zetten)
 • 2019
 • 204,9
 • 80,7
 • -65,3
 • 13,1
 • 233,4
 • -5,0
 • 228,4
 • 2020
 • 228,4
 • -0,4
 • 228,0
 • -5,0
 • 223,0
 • 2021
 • 223,0
 • 7,4
 • 230,4
 • -5,0
 • 225,4
 • 2022
 • 225,4
 • 6,5
 • 231,9
 • -5,0
 • 226,9
 • 2023
 • 226,9
 • 17,1
 • 244,0
 • -5,0
 • 239,0
 • 10,0
 • 229,0

De beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Beschikking over reserves

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beschikking over reserve
 • Begroting 2016: dekking negatief begrotingssaldo
 • Begroting 2019: dekking negatief begrotingssaldo
 • Totaal
 • 2019
 • 59,9
 • 5,4
 • 65,3
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Print deze pagina