Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Eerste bestuursrapportage

Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen.

1) Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 5
 • 7
 • Baten
 • 2
 • 3
 • 5
 • 7
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Mienskip
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Mienskip
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2019
 • -5.865
 • 3.887
 • 583
 • 769
 • -627
 • -5.865
 • 3.887
 • 583
 • 769
 • -627
 • 2020
 • -53
 • 1.284
 • 1.230
 • -53
 • 1.284
 • 1.230
 • 2021
 • 4.957
 • -53
 • 4.903
 • 4.957
 • -53
 • 4.903
 • 2022
 • 957
 • -53
 • 903
 • 957
 • -53
 • 903
 • 2023
 • -53
 • -53
 • -53
 • -53

Overlopende Passiva

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 3
 • Baten
 • 2
 • Omschrijving
 • OP RSP mobiliteitsfonds via SNN
 • OP Life Alde Feanen N2000
 • OP Weidevogelcompensatie
 • Totaal lasten
 • OP RSP mobiliteitsfonds via SNN
 • Totaal baten
 • 2019
 • 1.016
 • 125
 • 1.141
 • 5.914
 • 5.914
 • 2020
 • 0
 • 0
 • 2021
 • 4.957
 • 4.957
 • 0
 • 2022
 • 957
 • 957
 • 0
 • 2023
 • 0
 • 0

2) Investeringen

Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen.

Investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • Baten
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Bedrijfsvoering
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2019
 • 1.967
 • -701
 • -18.295
 • 50
 • -42.650
 • -59.629
 • 1.005
 • -673
 • -30
 • 1.800
 • 1.832
 • 2020
 • 3.225
 • 1.146
 • 4.371
 • 3.165
 • 1.241
 • -406
 • 3.999
 • 2021
 • 461
 • 210
 • 671
 • 371
 • 296
 • -406
 • 261
 • 2022
 • 191
 • 191
 • -20
 • -406
 • -426
 • 2023
 • 79
 • 470
 • 549

Mutatie exploitatie i.v.m. mutatie investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 3
 • 7
 • Baten
 • 3
 • 7
 • Omschrijving
 • Omgeving
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • Omgeving
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2019
 • -747
 • -305
 • 15
 • -1.037
 • -754
 • -283
 • -1.037
 • 2020
 • 360
 • -1.447
 • 11
 • -1.076
 • 347
 • -1.423
 • -1.076
 • 2021
 • 227
 • -1.492
 • 6
 • -1.260
 • 207
 • 1.467
 • -1.260
 • 2022
 • 214
 • -1.500
 • 2
 • -1.284
 • 188
 • -1.472
 • -1.284
 • 2023
 • -3
 • -199
 • 2
 • -201
 • -3
 • -198
 • -201

Mutatie reserve i.v.m. mutatie investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • Omschrijving
 • R. tijdelijk budget beschikking over reserve
 • Totaal lasten
 • R. NUON buffer besteedbaar deel
 • Totaal baten
 • 2019
 • -751
 • -751
 • -38
 • -38
 • 2020
 • 350
 • 350
 • -1.173
 • -1.173
 • 2021
 • 210
 • 210
 • -1.212
 • -1.212
 • 2022
 • 191
 • 191
 • -1.214
 • -1.214
 • 2023
 • 61
 • 61

3) Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 6
 • 7
 • Baten
 • Omschrijving
 • Bestuur
 • Infra
 • R. Natuurpact vorming reserve
 • Bedrijfsvoering
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • 2019
 • -28
 • 37
 • 79
 • -89
 • 0
 • 2020
 • 24
 • -28
 • 37
 • 16
 • -49
 • 0
 • 2021
 • 24
 • -128
 • 37
 • 7
 • 60
 • 0
 • 2022
 • 24
 • -128
 • 37
 • 26
 • 41
 • 0
 • 2023
 • 24
 • -128
 • 37
 • 26
 • 41
 • 0

Reserve x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • Omschrijving
 • Totaal lasten
 • R. Natuurpact vorming reserve
 • Totaal baten
 • 2019
 • 0
 • 37
 • 37
 • 2020
 • 0
 • 37
 • 37
 • 2021
 • 0
 • 37
 • 37
 • 2022
 • 0
 • 37
 • 37
 • 2023
 • 0
 • 37
 • 37

4) Financieel kader

Op basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij periodiek rente toerekeningen actualiseren op basis van nieuw inzicht in de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • 7
 • Omschrijving
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2019
 • 17.175
 • 17.175
 • 17.175
 • 17.175
 • 2020
 • -3.825
 • -3.825
 • -3.825
 • -3.825
 • 2021
 • -3.195
 • -3.195
 • -3.195
 • -3.195
 • 2022
 • -1.755
 • -1.755
 • -1.755
 • -1.755
 • 2023
 • -25
 • -25
 • -25
 • -25

5) Schuiven binnen programma

Binnen de programma’s zijn enkele budgetten verschoven. In onderstaande tabel zijn deze budgetten benoemd.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 6
 • Baten
 • Omschrijving
 • Concrete infra projecten
 • Kapitaallasten
 • Opdrachten KCC
 • Openbare orde en veiligheid
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • 2019
 • 2.000
 • -2.000
 • 22
 • -22
 • 0
 • 2020
 • 22
 • -22
 • 0
 • 2021
 • 22
 • -22
 • 0
 • 2022
 • 22
 • -22
 • 0
 • 2023
 • 22
 • -22
 • 0

6) Jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves

In onderstaande tabel is de jaarovergang tijdelijke budgetten en reserve per programma opgenomen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Baten
 • 3
 • 4
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Bedrijfsvoering
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Vorming reserve Infrastructuur
 • Vorming reserve Omgeving
 • Vorming reserve Economie
 • Vorming reserve Mienskip
 • Totaal lasten
 • Omgeving
 • Economie
 • Beschikking over reserve Infrastructuur
 • Beschikking over reserve Omgeving
 • Beschikking over reserve Economie
 • Beschikking over reserve Mienskip
 • Beschikking over reserve Bedrijfsvoering
 • Beschikking over reserve Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2019
 • 8.597
 • 25.744
 • 23.856
 • 22.679
 • 12
 • 3.114
 • 1.157
 • 12.612
 • 1.920
 • 2.321
 • 102.011
 • 11.871
 • 1.214
 • 9.039
 • 26.385
 • 24.532
 • 24.907
 • 12
 • 4.051
 • 102.011
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Reserve x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • Omschrijving
 • Beschikking over Reserve Inzet NUON reserve
 • Beschikking over Reserve De Nieuwe Afsluitdijk
 • Beschkking over Reserve Natuurpact
 • Beschikking over Reserve Gebiedsbudget
 • Beschikking over Reserve Breed cofinancieringsbudget
 • Beschikking over Reserve tijdelijke budgetten
 • Beschikking over reserve structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Vorming Reserve De Nieuwe Afsluitdijk
 • Beschikking over Reserve Gebiedsbudget
 • Beschikking over Reserve Breed cofinancieringsbudget
 • Vorming Reserve tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • 2019
 • 9.832
 • 8.604
 • 11.730
 • 5.276
 • 11.555
 • 40.991
 • 937
 • 88.926
 • 13.128
 • 410
 • 463
 • 4.009
 • 18.010
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Print deze pagina