1. Overzicht Grote projecten

Eerste bestuursrapportage

1. Overzicht grote projecten

Bij de grote infrastructurele projecten gaat het om de volgende projecten:
Infrastructurele projecten

1.    Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan
1a.  Gebiedsontwikkeling N31 Haak om Leeuwarden
1b.  Biobased composietbrug Ritsumasyl
2.    Verruiming Prinses Margrietkanaal
3.    N381 Drachten-Drentse grens
4.    De Centrale As
4a.  Gebiedsontwikkeling en het afronden van de weg
4b.  Kansen in Kernen
5.    Investeringsagenda Drachten Heerenveen
6.    Spoorprojecten
6a.   Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
6b.   Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
6c.   Station Werpsterhoeke
6d.   Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2019 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2019 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2019 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan:
1a Gebiedsontwikkeling N31 Haak om Leeuwarden
1b Biobased compositebrug Ritsumasyl
2 Verruiming Prinses Margrietkanaal
3 N381 Drachten-Drentse grens
4a Gebiedsontwikkeling en het afronden van de weg
4b Kansen in Kernen
5 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
6 Spoorwegen
6a Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
6b Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Groningen
6c Station Werpsterhoeke
6d Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Sneek

Overige projecten
7.     Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
8.     RUG / Campus Fryslân
9.     Leeuwarden Fryslân 2018
10.   Europese watertechnologiehub
11.   De Nieuwe Afsluitdijk
11a. Sluis Kornwerderzand
12.   Breedbandinfrastructuur in Fryslân
13.   Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
14.   Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
15.   Uitvoering natuuropgave

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2019 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2019 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2019 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
7 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
8 RUG/Campus Fryslân
9 Leeuwarden Fryslân 2018
9a Leeuwarden Fryslân 2028
10 Europese watertechnologiehub
11 De Nieuwe Afsluitdijk
12 Breedbandinfrastructuur in Fryslân
13 Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
14 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
15 Uitvoering natuuropgave
Print deze pagina