2.3 Weerstandsvermogen

Jaarstukken

Hieronder volgt een samenvatting en de conclusie/uitkomst van het weerstandsvermogen van de provincie Fryslân.

Samenvatting

 • Weerstandsvermogen - Bedragen x € 1.000,-
 • Benodigde weerstandscapaciteit (A)
 • Beschikbare weerstandscapaciteit (B)
 • Weerstandsvermogen B/A (ratio)
 • Weerstandsvermogen B – A
 • Weerstandsvermogen exclusief onbenutte belastingcapaciteit (C)
 • Weerstandsvermogen C/A (ratio)
 • Weerstandsvermogen C – A
 • 31-12-2018 (jaarstukken 2018)
 • 117.600
 • 547.500
 • 4,66
 • 429.900
 • 514.100
 • 4,37
 • 396.500
 • 1-1-2020 (begroting 2020)
 • 147.600
 • 314.000
 • 2,13
 • 166.400
 • 291.000
 • 1,97
 • 143.400
 • 31-12-2019 (jaarstukken 2019)
 • 186.400
 • 349.900
 • 1,88
 • 163.500
 • 315.600
 • 1,69
 • 129.200

Toelichting:

De benodigde weerstandscapaciteit per 31 december 2019 is ten opzichte van de begroting 2020 toegenomen door met name de financiering voor Windpark Fryslân van € 100 mln. in 2019 (zie paragraaf 5. Verbonden partijen). Hierdoor is het risico bij revolverende middelen reserve NUON toegenomen.

De ratio weerstandsvermogen per 31 december 2019 (1,88) is fors gedaald ten opzichte van de ratio per 31 december 2018 (4,66). Dit heeft te maken met enerzijds de hogere benodigde weerstandscapaciteit (€ 68,8 mln.) en anderzijds de lagere beschikbare weerstandscapaciteit (€ 197,6 mln.) dan eind 2018. Voor een verklaring voor de hogere benodigde weerstands- capaciteit wordt verwezen naar onderdeel 2 van deze paragraaf. En voor een verklaring van de lagere beschikbare weerstandscapaciteit wordt verwezen naar onderdeel 1 van deze paragraaf.

Conclusie
In de nota weerstandsvermogen is opgenomen dat wanneer het weerstandsvermogen kleiner is dan 1 dat dan heroverweging van reeds gelabelde nieuwe beleidsgelden plaats kan vinden. De berekende beschikbare weerstandscapaciteit is 1,88 en daarmee is het weerstandsvermogen van de provincie toereikend.

Print deze pagina