2.4 Mutaties risico’s

Jaarstukken

Hieronder staan de mutaties ten opzichte van de risico’s zoals gepresenteerd in de begroting 2020.

Gewijzigde risico’s
– Landschapsbeheer Fryslân
– Gewaarborgde geldleningen
– Revolverende middelen reserve NUON
– Verbonden partijen
– Juridische procedures

Print deze pagina