3.3 Middelen kapitaalgoederen

Jaarstukken

Voor de vervanging van kunstwerken, inclusief remmingwerken, is met ingang van het jaar 2011 door Provinciale Staten een investeringskrediet van € 8 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor een periode van 20 jaar.

Print deze pagina