3.4 Actualisatie onderhoudsbeleidskaders

Jaarstukken

In de afgelopen periode zijn de onderhoudsbeleidskaders geëvalueerd en geactualiseerd. De programmering- en financieringssystematiek zijn conform de BBV-spelregels op elkaar aangesloten. Tevens wordt voorgesteld om voor het oeverbeheer over te gaan tot differentiatie in het onderhoud o.b.v. een meer risico-gestuurde aanpak. Uitgangspunt daarbij blijft te allen tijde dat een veilige bereikbaarheid van zowel oever als vaarweg op niveau blijft. Deze evaluatie & actualisatie wordt in maart 2020 aan Provinciale Staten voorgelegd ter besluitvorming.

Print deze pagina