4.5 Ontwikkeling financiële markten

Jaarstukken

De ontwikkelingen van de rente op de geld- en kapitaalmarkt zijn van invloed op de rendementen van de langlopende beleggingen en de kortlopende uitzettingen van overtollige liquide middelen.

Geldmarktrente
De hoogte van de kortlopende rente wordt bepaald door de ontwikkelingen op de geldmarkt en deze wordt in belangrijke mate beïnvloed door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft in de afgelopen jaren, vanwege de lage economische groei in Europa, de Refirente steeds verder verlaagd tot 0%. De kortlopende rente (3 maand) was begin 2019 0,3% negatief en is gedurende het jaar nog iets verder gedaald tot 0,4% negatief.

Kapitaalmarktrente
De langlopende rente is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De kapitaalmarkt baseert de hoogte van de langlopende rente onder meer op de economische verwachtingen, de inflatie en de politieke ontwikkelingen. De Nederlandse kapitaalmarktrente (10 jaar) was begin 2019 0,3% en daalde gedurende het jaar sterk door de geopolitieke onrust en zwakke economische verwachtingen. Per eind 2019 was de kapitaalmarktrente  0,05% negatief.

Print deze pagina