Paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Jaarstukken

Inleiding
De provincie heeft een aantal belangrijke wettelijke taken, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, natuur en het Frysk en voert autonome taken uit. Met het bestuursakkoord “Geluk op één” komen daar voor de komende periode een aantal ambities bij. De bedrijfsvoering van de provincie is er op gericht deze provinciale taken en ambities zo doelmatig mogelijk te realiseren.

Waar gaat het over in deze paragraaf?
Deze paragraaf is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
– Organisatieontwikkeling
– Mensen
– Informatie en huisvesting
– Bedrijfsvoeringskosten

 

Print deze pagina