Programma 7: Algemiene dekkingsmiddels, ûnfoarsjoen en overhead

7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Jaarstukken

Opcenten zijn een aanvullende eigen belasting die de provincie heft op de motorrijtuigenbelasting. De begroting van de opcenten is gebaseerd op de realisatie van de ontvangsten in 2018 en de ontwikkelingen van de omvang van het wagenpark waarover belasting wordt geheven. De realisatie van de opbrengsten is afhankelijk van de daadwerkelijke ontwikkeling van de omvang van het wagenpark.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Baten
 • Opbrengst opcenten MRB
 • Totaal baten
 • Realisatie 2018
 • 56.002
 • 56.002
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 57.060
 • 57.060
 • Rekening 2019
 • 57.979
 • 57.979
 • Verschil begroting en rekening
 • -919
 • -919

 • Aantal opcenten
 • Gemiddelde opbrengst per punt
 • Realisatie 2018
 • 70
 • 800.000
 • Begroting 2019
 • 71,1
 • 802.500
 • Realisatie 2019
 • 71,1
 • 815.500

Toelichting:

De opbrengst per punt opcenten motorrijtuigenbelasting is in 2019 gestegen vanwege een groei van het wagenpark met 1,8%. De hogere opbrengst bedraagt daarmee € 919.000,-.

 

Print deze pagina