Programma 7: Algemiene dekkingsmiddels, ûnfoarsjoen en overhead

7.3 Dividenden

Jaarstukken

De provincie Fryslân neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal bedrijven. In onderstaand overzicht staan de baten uit de dividenden.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Baten
 • Alliander
 • Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
 • Vitens
 • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Totaal baten
 • Realisatie 2018
 • 11.571
 • 0
 • 2.492
 • 190
 • 14.253
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 18.970
 • 17
 • 679
 • 215
 • 19.881
 • Rekening 2019
 • 18.969
 • 17
 • 680
 • 214
 • 19.880
 • Verschil begroting en rekening
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Toelichting:

Het dividend van Alliander over het boekjaar 2018 (verantwoord in 2019) was aanmerkelijk hoger dan in het voorgaande jaar als gevolg van een eenmalige bate door de boekwinst van dochteronderneming Allego.

Het dividend van Vitens is daarentegen lager dan voorgaand jaar als gevolg van een lager jaarresultaat. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de toezichthouder een lagere vermogenskostenvoet (WACC) heeft vastgesteld welke de drinkwaterbedrijven mogen opnemen in het drinkwatertarief. Hierdoor is de omzet en de nettowinst van Vitens gedaald. De begroting 2019 is gedurende het jaar op het bovenstaande aangepast

Print deze pagina