Programma 7: Algemiene dekkingsmiddels, ûnfoarsjoen en overhead

7.7 Werken voor derden

Jaarstukken

De provincie voert soms werkzaamheden voor derden uit waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de betreffende werken voor derden.

Wat heeft het gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • FUMO
 • Data Fryslân
 • Marrekrite
 • Rijkswaterstaat Prinses Margrietkanaal
 • 11Fountains
 • Leeuwarden baggeren
 • FMP Polderhoofdkanaal
 • Overige
 • Totaal lasten
 • Baten
 • FUMO
 • Data Fryslân
 • Marrekrite
 • Rijkswaterstaat Prinses Margrietkanaal
 • 11Fountains
 • Leeuwarden baggeren
 • FMP Polderhoofdkanaal
 • Overige
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 750
 • 0
 • 50
 • 4.299
 • 2.723
 • 730
 • 12
 • 280
 • 8.844
 • 750
 • 0
 • 50
 • 4.299
 • 2.723
 • 730
 • 12
 • 280
 • 8.844
 • 0
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 693
 • 35
 • 208
 • 0
 • 2.006
 • 517
 • 12
 • 144
 • 3.617
 • 693
 • 35
 • 208
 • 0
 • 2.006
 • 517
 • 12
 • 144
 • 3.617
 • 0
 • Rekening 2019
 • 700
 • 35
 • 44
 • 328
 • 1.935
 • 518
 • 12
 • 182
 • 3.754
 • 700
 • 35
 • 44
 • 328
 • 1.935
 • 518
 • 12
 • 182
 • 3.754
 • 0
 • Verschil begroting en rekening
 • -6
 • 0
 • 164
 • -328
 • 71
 • -1
 • 0
 • -37
 • -137
 • -6
 • 0
 • 164
 • -328
 • 71
 • -1
 • 0
 • -37
 • -137
 • 0

Toelichting:

De lasten en baten zijn fors lager dan 2018 omdat per 31/12/2018 de overeenkomst met Rijkswaterstaat over bediening van de bruggen en sluizen en beheer en onderhoud van het Prinses Margrietkanaal is beëindigd.

Print deze pagina