Trends Staat van Fryslân

Jaarstukken

De Staat van Fryslân (maart 2020) geeft via feitelijke beschrijvingen en illustraties inzicht in de maatschappelijke context waarbinnen we als provincie opereren. De onderwerpen zijn ingedeeld naar provinciale kerntaken. Met de Staat van Fryslân  wordt een momentopname geschetst van hoe het er in Fryslân begin 2020 voor staat. Hierbij opgemerkt dat de meest actuele cijfers soms ouder zijn dan 2019. Daarmee is de Staat van Fryslân praktische achtergrondinformatie voor het politiek-bestuurlijk besluitvormingsproces.  In voorliggend hoofdstuk zijn enkele thema’s in beeld gebracht, maar voor een breder beeld en meer achtergronden verwijzen we u naar de Staat van Fryslân zelf.

Daarnaast biedt ook het onderdeel cijfers en kaarten op de provinciale website relevante cijfers en kaartbeelden. Hier vind u gedetailleerde en interactieve provinciale kaarten, een databank met cijfers en onderzoeksrapporten en dashboards met een visueel en interactief overzicht van cijfers en trends.

 

 

 

Print deze pagina