Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Tweede bestuursrapportage

Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen.

1) Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • Baten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • Omschrijving
 • Bestuur
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Bestuur
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2019
 • 99
 • -2.100
 • 2.411
 • 494
 • 177
 • 2.048
 • 3.129
 • 99
 • -2.100
 • 2.411
 • 494
 • 177
 • 2.048
 • 3.129
 • 2020
 • 4.000
 • 3
 • 614
 • 4.617
 • 4.000
 • 3
 • 614
 • 4.617
 • 2021
 • 3
 • 614
 • 617
 • 3
 • 614
 • 617
 • 2022
 • 3
 • 614
 • 617
 • 3
 • 614
 • 617
 • 2023
 • 3
 • 614
 • 617
 • 3
 • 614
 • 617

Overlopende Passiva

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • Baten
 • 2
 • Omschrijving
 • OP RSP mobiliteitsfonds via SNN
 • Totaal lasten
 • OP RSP mobiliteitsfonds via SNN
 • Totaal baten
 • 2019
 • 1.900
 • 1.900
 • 4.000
 • 4.000
 • 2020
 • 4.000
 • 4.000
 • 2021
 • 2022
 • 2023

2) Investeringen

Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen.

Investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 6
 • Baten
 • 2
 • 3
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Bedrijfsvoering
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Afschrijvingen
 • Totaal baten
 • 2019
 • 650
 • -1.879
 • 103
 • -1.126
 • 650
 • -1.879
 • -1.128
 • -2.357
 • 2020
 • 2.216
 • 2.216
 • 2.216
 • -50
 • 2.166
 • 2021
 • -50
 • -50
 • 2022
 • -50
 • -50
 • 2023
 • -50
 • -50

Mutatie exploitatie i.v.m. mutatie investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 4
 • 6
 • Baten
 • 2
 • 4
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Economie
 • Bedrijfsvoering
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • Dekkingsreserve kapitaallasten beschikking over reserve
 • Dekkingsreserve kapitaallasten beschikking over reserve
 • Totaal baten
 • 2019
 • -1.041
 • -50
 • -21
 • 21
 • -1.091
 • -1.041
 • -50
 • -1.091
 • 2020
 • -50
 • -50
 • -50
 • -50
 • 2021
 • -50
 • -50
 • -50
 • -50
 • 2022
 • -50
 • -50
 • -50
 • -50
 • 2023
 • -50
 • -50
 • -50
 • -50

Mutatie reserve i.v.m. mutatie investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • Omschrijving
 • Dekkingsreserve kapitaallasten beschikking over reserve
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • 2019
 • -1.091
 • -1.091
 • 2020
 • -50
 • -50
 • 2021
 • -50
 • -50
 • 2022
 • -50
 • -50
 • 2023
 • -50
 • -50

3) Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 3
 • 5
 • 7
 • Baten
 • Omschrijving
 • Omgeving
 • Mienskip
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • 2019
 • 218
 • -218
 • 0
 • 2020
 • 218
 • -3
 • -215
 • 0
 • 2021
 • 218
 • -2
 • 216
 • 0
 • 2022
 • 218
 • -218
 • 0
 • 2023
 • 218
 • -218
 • 0

4) Financieel kader

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten de periodieke rente toerekeningen actualiseren op basis van nieuw inzicht in de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 3
 • 3
 • 7
 • Baten
 • 3
 • 7
 • Omschrijving
 • Omgeving
 • Reserve risicobuffer vorming reserve
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • Omgeving
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2019
 • -2.304
 • -2.304
 • -2.304
 • -2.304
 • 2020
 • 2021
 • -2
 • -2
 • -4
 • -2
 • -2
 • -4
 • 2022
 • -3
 • -1
 • -3
 • -8
 • -4
 • -3
 • -8
 • 2023
 • -5
 • -1
 • -5
 • -11
 • -6
 • -5
 • -11

Reserve x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • Omschrijving
 • Totaal lasten
 • Reserve risicobuffer vorming reserve
 • Totaal baten
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • -1
 • -1
 • 2023
 • -1
 • -1

5) Schuiven binnen programma

Binnen de programma’s zijn enkele budgetten verschoven. In onderstaande tabel zijn deze budgetten benoemd.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 2
 • 4
 • 4
 • Baten
 • Omschrijving
 • R. DNA REP Prf Sluis Kornwerderzand
 • R. DNA studie sluis Kornwerderzand
 • Agenda Economie VIVK
 • Project Be-Start
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • 2019
 • -700
 • 700
 • -26
 • 26
 • 0
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

6) Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget

In onderstaande tabel zijn de mutatie binnen de reserve Breed Cofinancieringsbudget per programma opgenomen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 3
 • 5
 • Baten
 • 3
 • 7
 • Omschrijving
 • Omgeving
 • Mienskip
 • Totaal lasten
 • Omgeving
 • Algemene dekkings middelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2019
 • 1.294
 • -420
 • 875
 • 620
 • 255
 • 875
 • 2020
 • 711
 • -711
 • 0
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Overlopende Passiva x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 3
 • Baten
 • 3
 • Omschrijving
 • OP POP3 Kavelruil
 • Totaal lasten
 • OP POP3 Kavelruil
 • Totaal baten
 • 2019
 • 1.750
 • 1.750
 • 1.750
 • 1.750
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

7) Bedrijfsvoering

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten bedrijfsvoeringskosten toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 6
 • 6
 • Baten
 • Omschrijving
 • Bedrijfsvoering
 • Saldo bedrijfsvoering
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • 2019
 • 136
 • -136
 • 0
 • 2020
 • -134
 • 134
 • 0
 • 2021
 • -292
 • 292
 • 0
 • 2022
 • -254
 • 254
 • 0
 • 2023
 • -195
 • 195
 • 0
Print deze pagina