Voorstel begrotingswijzigingen PS

In de bijlage Begrotingswijzigingen PS komen de volgende voorstellen tot wijziging aan de orde:

Programma 1: Bestuur

Programma 2: Infrastructuur

Programma 3: Omgeving

Programma 4: Economie

Programma 5: Mienskip

Programma 6: Bedrijfsvoering

Print deze pagina