Programma 1: Bestjoer

Portefúljehâlder: Sander de Rouwe en de Commissaris van de Koning Arno Brok

Begroting

Hier dan tekst

Lasten en baten programma 1: Bestuur

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 36.169
 • 1.558
 • 34.611
 • Begroting 2018
 • 36.649
 • 665
 • 35.984
 • Begroting 2019
 • 36.634
 • 569
 • 36.065
 • Begroting 2020
 • 36.310
 • 569
 • 35.741
 • Begroting 2021
 • 36.268
 • 569
 • 35.698
 • Begroting 2022
 • 36.217
 • 569
 • 35.648

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 36.506
 • 305
 • 36.811
 • 569
 • 0
 • 569
 • 36.242
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -5
 • 97
 • 92
 • 92
 • Realisatie per 1-4
 • 8.615
 • 124
 • 8.739
 • 79
 • 0
 • 79
 • 8.660
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 21.109
 • 13
 • 21.122
 • 0
 • 0
 • 0
 • 21.122
 • Saldo
 • 6.777
 • 265
 • 7.042
 • 490
 • 0
 • 490
 • 6.552

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 35.540
 • 261
 • 705
 • 36.506
 • 305
 • 305
 • 36.811
 • 309
 • 261
 • 0
 • 569
 • 0
 • 0
 • 569
 • 36.242
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -5
 • -5
 • 97
 • 97
 • 92
 • 92
 • Realisatie per 1-4
 • 8.144
 • 155
 • 315
 • 8.615
 • 124
 • 124
 • 8.739
 • 13
 • 66
 • 0
 • 79
 • 0
 • 0
 • 79
 • 8.660
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 21.109
 • 0
 • 0
 • 21.109
 • 13
 • 13
 • 21.122
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 21.122
 • Saldo
 • 6.282
 • 105
 • 390
 • 6.777
 • 265
 • 265
 • 7.042
 • 296
 • 195
 • 0
 • 490
 • 0
 • 0
 • 490
 • 6.552

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 36.750
 • 463
 • 37.213
 • 698
 • 0
 • 698
 • 36.515
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 4
 • 4
 • 4
 • Realisatie per 1-9
 • 24.504
 • 330
 • 24.834
 • 288
 • 0
 • 288
 • 24.545
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 8.827
 • 6
 • 8.833
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.833
 • Saldo
 • 3.422
 • 127
 • 3.549
 • 409
 • 0
 • 409
 • 3.140

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 36.460
 • 290
 • 36.750
 • 402
 • 61
 • 463
 • 37.213
 • 408
 • 290
 • 698
 • 0
 • 0
 • 0
 • 698
 • 36.515
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 4
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • Realisatie per 1-9
 • 24.318
 • 186
 • 24.504
 • 330
 • 0
 • 330
 • 24.834
 • 36
 • 253
 • 288
 • 0
 • 0
 • 0
 • 288
 • 24.545
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 8.816
 • 12
 • 8.827
 • 6
 • 0
 • 6
 • 8.833
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.833
 • Saldo
 • 3.330
 • 93
 • 3.422
 • 66
 • 61
 • 127
 • 3.549
 • 372
 • 37
 • 409
 • 0
 • 0
 • 0
 • 409
 • 3.140
Print deze pagina