Provinciale begroting 2020

De begroting is het huishoudboek van de provincie Fryslân. Wat zijn de plannen voor onze provincie? Wat kosten die plannen? En wat gaan we precies doen? In het topmenu bovenin de pagina kunt u switchen naar de begroting van andere jaren.

Begroting in één oogopslag

Wat geven we waaraan uit? (bedragen x € 1.000,-)

 • Bestuur

  36.723
 • Infrastructuur

  115.468
 • Omgeving

  109.639
 • Economie

  29.475
 • Mienskip

  45.713
 • Bedrijfsvoering

  50.934
 • Algememe dekkingsmiddelen

  16.953
 • Overhead

  23.241
 • Mutatie reserves

  31.674
 • Totaal

  459.819

Welk soort uitgaven hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Afschrijvingen

  14.457
 • Bedrijfsvoering

  57.597
 • Goederen en diensten

  82.994
 • Overige

  34.508
 • Subsidie

  238.591
 • Vorming reserve

  31.674
 • Totaal

  459.821

Welke inkomstenbronnen hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Provinciefonds

  208.486
 • Motorrijtuigenbelasting

  69.861
 • Rendement

  10.171
 • Dividend

  8.991
 • Subsidie

  10.168
 • Overige baten

  13.580
 • Mutatie reserves

  138.563
 • Totaal

  459.820

In welke zaken investeren we? (bedragen x € 1.000,-)

 • N381

  14.666
 • Centrale AS

  12.050
 • Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen

  8.000
 • Afstandsbediening bruggen

  11.864
 • Kunstwerken

  14.617
 • Overige infrastructuuur

  32.863
 • Totaal

  94.060

Deze pagina is geschreven in het Fries. Leest u liever de Nederlandse versie? Met deze knop kunt u de taal veranderen.

Ik snap het!
Print deze pagina