Provinciale begroting 2020

Begroting in één oogopslag

Wat geven we waaraan uit? (bedragen x € 1.000,-)

 • Bestuur

  35.929
 • Infrastructuur

  109.640
 • Omgeving

  110.033
 • Economie

  29.802
 • Mienskip

  51.429
 • Bedrijfsvoering

  36.787
 • Algememe dekkingsmiddelen

  11.845
 • Overhead

  37.414
 • Mutatie reserves

  50.071
 • Totaal

  472.949

Welk soort uitgaven hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Afschrijvingen

  12.017
 • Bedrijfsvoering

  48.873
 • Goederen en diensten

  82.336
 • Overige

  49.162
 • Subsidie

  230.490
 • Vorming reserve

  50.071
 • Totaal

  472.949

Welke inkomstenbronnen hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Provinciefonds

  202.516
 • Motorrijtuigenbelasting

  55.885
 • Rendement

  27.005
 • Dividend

  12.615
 • Subsidie

  11.712
 • Overige baten

  15.672
 • Beschikking over reserve

  147.544
 • Totaal

  472.949

In welke zaken investeren we? (bedragen x € 1.000,-)

 • N381

  25.575
 • Centrale AS

  9.358
 • Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen

  21.000
 • Afstandsbediening bruggen

  5.589
 • Kunstwerken

  21.315
 • Overige infrastructuuur

  34.738
 • Totaal

  117.575

Deze pagina is geschreven in het Fries. Leest u liever de Nederlandse versie? Met deze knop kunt u de taal veranderen.

Ik snap het!
Print deze pagina